Президія

Президія НАМН України

В.І. Цимбалюк
Президент НАМН України,
академік НАН та НАМН України

Д.І.Заболотний
Віцепрезидент,
академік НАМН України

В.М. Коваленко
Віцепрезидент,
академік НАМН України

В.В. Лазоришинець
Віцепрезидент,
академік НАМН України

 І.А. Лурін
Віцепрезидент,
академік НАМН України

М.Д. Тронько
Віцепрезидент,
академік НАМН України

В.А. Міхньов
Головний учений секретар,
чл.-кор. НАМН України

Члени Президії НАМН України

Ю.Г. Антипкін
член Президії,
академік НАМН України

Д.А. Базика
член Президії,
академік НАМН України

О.М. Біловол
член Президії,
академік НАМН України

Ю.В. Вороненко
член Президії,
академік НАМН України

В.І. Задорожна
член Президії,
чл.-кор. НАМН України

С.В. Комісаренко
член Президії,
академік НАМН України

Є.Г. Педаченко
член Президії,
академік НАМН України

А.М. Сердюк
член Президії,
академік НАМН України

О.Ю. Усенко
член Президії,
академік НАМН України

Ю.І. Фещенко
член Президії,
академік НАМН України