КОВЗУН Олена Ігорівна

279

Народилася 02.01.1968, член-кореспондент НАМН України, обрана за спеціальністю «молекулярна ендокринологія» (2021 р.), доктор біологічних наук (08.10. 2008), професор (05.03.2019). Заступник директора ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» – з 2008 р.


Ковзун Олена Ігорівна є однією з відомих вчених в галузі молекулярної ендокринології, яка плідно працює над фундаментальними і прикладними проблемами ендокринології. Протягом багатьох років досліджує процеси регуляції функції, процеси канцерогенезу на молекулярному рівні у надниркових залозах, щитоподібній залозі, застосування стовбурових клітин в терапії ускладнень цукрового діабету.

О.І. Ковзун є провідним спеціалістом України з вивчення гормональної регуляції обміну речовин, біохімії гормонів, регуляції життєдіяльності клітини. Проблеми перенесення і реалізації сигналів агоністів та модуляторів кори надниркових залоз людини і тварин, які відіграють визначальну роль в регуляції функції цих залоз. Молекулярно-біологічний підхід визначає наукову новизну та актуальність цього наукового напряму, який спрямовано на встановлення основних етапів внутрішньоклітинного перенесення сигналів низки регуляторів адренокортикальної функції.

Нею отримані важливі дані щодо механізмів регуляції функції кори надниркових залоз, зокрема процеси внутрішньоклітинного переносу сигналів вторинних месенджерів. Нею розроблена концепція багатофакторної регуляції функції надниркових залоз в умовах стресу різної інтенсивності. На разі основним напрямом наукової діяльності Ковзун О.І. є з’ясування участі різних протеїнкіназ та ядерних факторів транскрипції у забезпеченні клітинної відповіді кори надниркових залоз на дію агоністів та простеження поетапної передачі сигналів первинних месенджерів за участю клітинних протеїнкіназ.

Ще одним з важливих наукових напрямів є пошук та впровадження в практику нових, високоефективних сполук для лікування пухлин ендокринних залоз. Інтенсивні наукові розробки, що мають на меті підвищити ефективність препаратів для лікування різних видів раку, зменшити клінічно значиму концентрацію, знизити токсичність та віднайти найбільш ефективні комбінації з іншими антииканцерогенними засобами, стали підґрунтям для використання нових сполук (таксанів) для лікування низькодиференційованих форм раку щитоподібної залози.

Значна увага в дослідженнях Ковзун О.І. приділяється можливості застосування інноваційних методів лікування цукрового діабету: застосування стовбурових клітин та генної терапії. Отримані дані є засадами для створення технології геннотерапевтичної корекції дефіциту інсуліну за рахунок введення в організм молекулярної конструкції з функціонально активним геном інсуліну.

Нею отримані пріоритетні дані щодо ефективності використання аутологічних клітин стромально-васкулярної фракції жирової тканини для лікування критичної ішемії кінцівок у хворих на цукровий діабет з ожирінням та осіб з надмірною вагою без порушення вуглеводного обміну. Застосування аутологічних клітин у вигляді внутрім’язових ін’єкцій призводить до зменшення болю та покращення якості життя пацієнтів.

Ковзун О.І. автор понад 230 друкованих праць, серед яких 4 монографії, статті у закордонних та вітчизняних виданнях, що відносяться до наукометричних баз Scopus, Web of Science (Exp Oncol, SM J. Endocrinol Metab, Diabetes, J Endocr Res, Med Sci Res, Easter Ukr Med J тощо), та 4 патенти, які безпосередньо відносяться до галузі молекулярної ендокринології.

Підготувала трьох кандидатів наук, під її керівництвом виконуються дві докторські дисертації.

Ковзун О.І. є віце-президентом Української Асоціації клінічних ендокринологів України, заступником головного редактора журналу «Ендокринологія», членом Бюро Відділення з теоретичної і профілактичної медицини НАМН України, секретарем Вченої Ради Громадської спілки «Українська федерація професійних медичних об’єднань».

Нагороджена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2018 р.), отримала почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2021 р.).


Службова адреса: м.Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел.: (044) 254-12-04