КОРНАЦЬКИЙ Василь Михайлович

373

Народився 8.01.1950 р., член-кореспондент НАМН України, обраний 16 вересня 2021 р. за спеціальністю “соціальна медицина”, доктор медичних наук (2002 р.), професор (2004 р.), Заслужений лікар України, лауреат Державної премiї Украiни в галузi науки i технiки. Заступник генерального директора з науково-клінічній роботи ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України”.


Основні напрями нayкoвoї дiяльностi — профiлактична i соцiальна кардiологiя.

Автор більше 250 наукових робіт, у тому числі більше 50 — книг і монографій, 5 патентів і авторських свідоцтв

Підготував 4 докторів медичних наук та 8 кандидатів медичних наук.

Професор Корнацький В. є членом спецiалiзованоi вченої ради із захисту докторських дисертацій.

Нагороджений орденами “За заслуги” II i Ш ступеня.


Службова адреса: 03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 5; тел. 275-76-77.