ЛІНСЬКИЙ Ігор Володимирович

344

Народився 18.07.1964 р., член-кореспондент НАМН України, обраний 16 вересня 2021 р. за спеціальністю “психіатрія і наркологія”, доктор медичних наук (13.11.2002), професор (22.12.2014). Директор ДУ “Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України”.


Основні напрями наукової діяльності: роль генетичних та середовищних детермінант у розвитку адиктивної та афективної психопатології. Механізми і рушійні сили процесів поширення залежності від психоактивних речовин. Підпорогове сприйняття аудіовізуальних стимулів і можливості його використання для профілактики і лікування психічних та поведінкових розладів. Ментальна хронометрія і цифрове фенотипування як основа для об’єктивної діагностики розладів психічного здоровья і контролю ефективності лікування.

Академік Національної академії наук вищої освіти України (2020). Нагороджений Знаком пошани Національної академії медичних наук України (2021); дипломами Президії НАМН України за кращу науково-дослідну роботу (2003, 2012, 2015). Відзначений почесними грамотами: Кабінету Міністрів України (2021); НАМН України (2005, 2014 рр.); Харківської обласної ради (2021); Головного управління МВС України у Харківській області (2008, 2010). Отримав Почесний знак Міжнародної поліцейської асоціації “За мужність та професіоналізм” (2011). Сертифікат вдячності Голови Державної служби України з контролю за наркотиками (2012); подяку Харківського міського голови (2002, 2022). Голова спеціалізованої вищої Ради ДАК України із захисту докторських дисертацій за спеціальностями “Нервові хвороби” (14.01.15) та “Психіатрія” (14.01.16).

Автор 262 статей, 22 книг (довідників, навчальних посібників та підручників).

Професор Лінський І. підготував 2 докторів і 13 кандидатів наук.

Віце-президент та голова секції “Психіатрія адикцій” ГО “Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України”, член редакційних колегій науково-практичних медичних журналів “Український вісник психоневрології”, а також “Психіатрія, неврологія та медична психологія”. Позаштатний експерт Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, член консультативно-експертної групи з розробки розділу 5 «Лікарські засоби, що застосовуються у лікуванні розладів психіки та поведінки» Центрального формулярного комітету Міністерства охорони здоров’я України, член групи експертів МОЗ України “Психічне здоров’я”.


Службова адреса: 61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46.