ЩЕГЛОВ Дмитро Вікторович

1073

Народився 30.10.1967, член-кореспондент НАМН України, обраний за спеціальністю «ендоваскулярна нейрорентгенохірургія» (16.09.2021 р.), доктор медичних наук (2015 р.), Заслужений лікар України (2018 р.). Директор ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України» (з 2016 р.).


Основні напрями наукової діяльності: в інтервенційної нейрорадіології: дослідження в лікуванні судинної патології головного та спинного мозку; розроблення та впровадження новітніх малоінвазивних методів у судинній нейрохірургії; ініціатор використання в Україні сучасних технологій у сфері надання невідкладної медичної допомоги хворим з мозковим інсультом для відновлення церебрального кровотоку шляхом реваскуляризації судин головного мозку. Нові умови під час військово стану зробили пріоритетним напрямом діяльності – збереження життя і відновлення здоров’я учасників бойових дій, постраждалих внаслідок війни; наукові дослідження та клінічні заходи, які спрямовані на використання ендоваскулярних технологій в лікуванні ушкоджень головного та спинного мозку, артерій та вен будь-якої локалізації внаслідок бойових подій.

Є автором 335 наукових праць, співавтором 4 монографій та 30 патентів України, 37 робіт за кордоном, у тому числі 18 статей у наукових періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection.

Підготував 4 кандидатів медичних наук.

Щеглов Д.В. – дійсний член European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) та дійсний член Mid-Eastern European Neurointerventional Club (MENC). У 2011-2012 рр. д-р мед. наук Щеглов Д.В. був обраний президентом «MENC» (Східно-Європейська асоціація нейрорадіологів). За його ініціативою у 2012 році вперше в Україні проведено міжнародний симпозіум з інтервенційної нейрорадіології.

Експерт-проктер провідних компаній з інтервенційної нейрорадіології. Сертифікат міжнародного рівня надає можливість навчати українських лікарів та спеціалістів з інших країн, зокрема Туреччини, Грузії, Азербайджану, Сербії, Палестини. Внесок Дмитра Вікторовича у розвиток новітніх технологій в Грузії відмічений подякою Президента Грузії.

Співавтор створення міжнародного положення: “План дій боротьби з інсультом у Європі на 2018-2030 роки”, є ініціатором появи та використання в Україні новітніх технологій у сфері надання невідкладної медичної допомоги хворим з мозковим інсультом.

Головний редактор фахового журналу «Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія». Член редколегій журналів «International Joirnal of Clinical Anesthesia and Research» (USA), «Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії», «Інтервенційна радіологія». Голова Всеукраїнської Громадської Організації «Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії». Голова Вченої ради ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України». Член Асоціації нейрохірургів України, Європейської та Всесвітньої Асоціації нейрохірургів.

Експерт робочої групи МОЗ України з програми “Розробка нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом” (наказ МОЗ України від 09.11.2020 № 2566), програми Медична допомога при гострому мозковому інсульті” (НСЗУ). Співавтор створення положення: “План дій боротьби з інсультом у Європі на 2018-2030 роки”.

Нагороджений медаллю «Знак Пошани НАМН України», Подякою Київської міської Ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я (2015 рік); Грамотою Служби безпеки України (за надання медичної допомоги співробітникам СБУ, які приймали участь в зоні проведення АТО), (2015 р.).


Службова адреса: вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050, Україна, а/с 148, тел.: (044)483-32-17, 483-34-07 факс: (044) 483-76-00, 483-34-07. Email: npcnrh@i.ua.