Заголовок

473

6-7червня 2013 року ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» сумісно з Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України проведено в м. Харкові 57-му щорічну науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Українська школа ендокринології».
В роботі конференції взяли участь 451 лікарів і науковців – представників 19-ти областей України, мм. Києва, Севастополя, АР Крим, Російської Федерації, Грузії, Лівану, Болівії, а також представники 17-ти фармацевтичних компаній та трьох ЗМІ.

За програмою конференції було прочитано 23 лекції, у т. ч. з питань діабетології (12), тиреоїдології (4), репродуктології (3), нейроендокринології (1); інша патологія включала проблеми метаболічного синдрому (2) та ацетонемічного синдрому (1). У межах конференції було проведено два наукових симпозіума, присвячені інтенсифікації інсулінотерапії у пацієнтів, хворих на ЦД 2 типу та актуальності контролю постпрандіаьної глікемії, а також стандартам лікування ЦД: 2013 рік . Окреме засідання було присвячене клінічним розборам хворих з ендокринною патологією.

В якості лекторів, окрім провідних фахівців ДУ «ІПЕП», ХНМУ та ХМАПО, були запрошені співробітники УкрНПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України проф. В.І. Паньків і проф. М.Л. Кирилюк; співробітники кафедри діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика (Київ) доц. Л.К. Соколова та к.мед.н. Ю.В. Сахарова; зав. кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету проф. Г.О. Леженко; співробітник кафедри ендокринології НМУ ім. О.О. Богомольця (Київ) к.мед.н. О.В. Камінський. Із лекціями виступили також зав. кафедри ендокринології Кубанського ДМУ (Краснодар) проф. Л.О. Іванова, зав. кафедри хірургічних хвороб Самарського ДМУ проф. І.В. Макаров.

Учасники конференції мали можливість ознайомитись із виставкою фармацевтичних фірм, одержали збірник лекцій та сертифікати.