Заголовок

820

24-25 квітня 2012 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбулась  міжнародна науково-практична конференції «Кровотечі в акушерстві: від міфів до сучасної практики».

Конференцію проведено за підтримки Національної академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров’я України, а також Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства»,  Асоціації акушерів-гінекологів України, Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Одним із національних пріоритетів, визначених на засіданні Комітету з економічних реформ у 2010 році під головуванням Президента України, стала охорона здоров‘я матері та дитини,  у рамках якого створено проект «Нове життя — нова якість охорони материнства і дитинства». Отже, охорона материнства і дитинства, турбота про майбутнє покоління піднесені до розряду національних пріоритетів, таких як енергетична безпека та інші системи незалежності держави.

Відомо, що показник материнської смертності є одним із індикаторів соціально-економічного благополуччя країни . Важливість цього показника підтверджується тим, що серед всіх Цілей розвитку тисячоліття,  Україна взяла на себе зобов‘язання до 2015 р. зменшити на три чверті рівень материнської смертності.  Як відомо основними причинами смерті вагітних, роділь та породіль є екстрагенітальна патологія, маткові кровотечі та  пізні гестози. Шляхи вирішення цієї проблеми лежать у площині вдосконалення якості надання медичної допомоги та упровадження нових технологій як у сфері збереження репродуктивного здоров‘я, так і в підтримці професійної кваліфікації вітчизняних лікарів і вчених на високому рівні.

Тому висока обізнаність медичних кадрів щодо новітніх досягнень медицини дасть можливість не тільки впроваджувати передові технології, ефективність яких доведена в світі, але і науково обґрунтовувати і створювати інтегровану модель, яка б об‘єднувала сучасні світові стандарти, вітчизняний досвід, наявні в державі ресурси та особливості громадського здоров’я.

Вперше в історії вітчизняного акушерства та гінекології участь в роботі конференції взяли: обраний президент Світової федерації акушерів-гінекологів (FIGO) – Сер Сабаратнам Арулкумаран, автор та винахідник всесвітньовідомого шва на матці, що дозволив врятувати десятки тисяч життів жінок – професор Бі-Лінч та інші видатні науковці зі Сполучених Штатів Америки та Великобританії. Поруч з ними доповіді для вітчизняних фахівців представили  провідні акушери-гінекологи України – академік Запорожан В.М., член-кореспонденти Національної академії медичних наук України, професори Венцківський Б.М., Маркін Л.Б., Камінський В.В., Вдовиченко Ю.П. та інші.

Участь в роботі  конференції взяли  понад 500 лікарів, науковців та організаторів охорони здоров’я з усіх регіонів України та зарубіжних країн. У програмі конференції прозвучали  доповіді  та проведені майстер-класи як іноземних, так і провідних українських спеціалістів. Хід конференції транслювався в режимі он-лайн через інтернет-мережу, що дало можливість тисячам спеціалісів з акушерства та гінекології, провідним фахівцям з пренатальної діагностики, представникам профільних кафедр ознайомитися з досягненнями сучасної медицини.