Заголовок

1313

20-21 червня у м. Дніпропетровськ, ( пл. Т.Шевченка 1, Палац студентів ім. Ю.О. Гагаріна ) відбудеться І наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України під назвою: «Новітні технології в клінічній та теоретичній гастроентерології», яку проводить ДУ «Інститут гастроентерології НАМНУ» спільно з ВГО «Українська гастроентерологічна Асоціація».
Планується проведення 4 пленарних і 2 секційних засідань за участю орієнтовно 1000  учасників, а також видання  збірників "Гастроентерологія" №1 (47) та №2 (48).

На цих засіданнях  будуть представлені результати оригінальних досліджень, що стосуються  найбільш важливих аспектів етіології, патогенезу,  організації, діагностики і лікування патології органів травлення.
Науковий керівник: д-р мед наук професор, головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології віце-президент Української гастроентерологічної Асоціації – Степанов Ю.М.

Наукові напрями конференції:
1. Хвороби стравоходу
2. Захворювання шлунку і дванадцятипалої кишки
3. Клінічна панкреатологія
4. Захворювання печінки і жовчовивідних шляхів
5. Хронічні запальні захворювання кишечника
6. Педіатрична гастроентерологія
7. Хірургічне лікування хвороб органів травлення
 8. Організація спеціалізованої служби
 9.Стандартизація, автоматизація та ціноутворення в медицині

В роботі конференції планують прийняти  участь провідні вчені України: чл.-кор НАМН У проф. Харченко Н.В, д-р мед. наук, проф. Бабак О.Я., д-р мед. наук, проф. Губергріц Н.Б., д-р мед. наук, проф. Дорофєєв А.Е.,   д-р мед. наук, проф. Звягінцева Т.Д., д-р мед. наук  Мельніченко Л.Я., д-р мед. наук  Ратчик В.М., д-р мед. наук, проф. Решетілов Ю.І., д-р мед. наук, проф. Скрипник І.М., д-р мед. наук, проф. Свінціцький А.С., д-р мед. наук, проф. Фадєєнко Г.Д., д-р мед. наук, проф.  Шевченко Б.Ф. та інші.
 
З усіх питань звертатися в Оргкомітет конференції:
Вик. директор ВТО «Українська            Зас. директора з лікувальної роботи – головний лікар,
гастроентерологічна Асоціація», д-р мед. наук Ратчик В.М.
канд. мед. наук Діденко В.І.                  тел. 067-953-90-53
тел. 067-560-12-28                                    e-mail: ratchik@mail.ru
e-mail: gastrodnepr@ukrpost.net
к.м.н., с.н.с. Гравіровська Н.Г.                к.м.н., с.н.с. Скирда І.Ю.  
тел. 098-828-45-47                                    тел. 066-464-69-57
e-mail: gastro.grav@gmail.com                e-mail:  irinaskirda@rambler.ru