ЗАДОРОЖНА Вікторія Іванівна

3385

Народилася 16.05.1956 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обрана 31.05.2017 р. за спеціальністю «епідеміологія інфекційних хвороб»; доктор медичних наук (1996 р.), професор (2002 р.). Директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України». Голова проблемної комісії МОЗ та НАМНУ «Епідеміологія та специфічна профілактика інфекційних захворювань». Голова Сертифікаційного комітету з ерадикації поліомієліту МОЗ України. Голова Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій зі спеціальностей «епідеміологія», «вірусологія», «інфекційні хвороби». Завідувач відділу епідеміологічного аналізу та вакцинопрофілактики ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України». 


Відомий вчений у галузі епідеміології, вірусології та вакцинології. Наукова діяльність присвячена комплексним дослідженням таких інфекційних хвороб, як поліомієліт, ентеровірусні, ротавірусна інфекції, кір, краснуха, епідемічний паротит, грип, вітряна віспа, гепатит А тощо. ЇЇ науковий внесок і особиста участь у вирішенні проблеми ерадикації поліомієліту сприяли припиненню циркуляції „дикого” поліовірусу в Україні, дозволили сертифікувати територію нашої держави як вільну від цієї хвороби й були відзначені іменним сертифікатом-подякою та почесним знаком керівництва ЄРБ ВООЗ. Наукові наробки дозволили принципово змінити підходи до ревакцинації проти поліомієліту, оптимізувати схему імунізації зі зменшеною кількістю щеплень, впровадити інактивовану вакцину, припинити захворюваність на вакциноасоційований поліомієліт, знизити циркуляцію вакцинних поліовірусів та ризик формування генетично змінених нейровірулентних поліовірусів.

Її науковий досвід багаторазово використовувався з метою етіологічної розшифровки, локалізації та припинення епідемічних спалахів та епідемій інфекційних хвороб, розробки заходів щодо недопущення завозу та поширення особливо небезпечних хвороб.

Автор понад 500 наукових праць, з них 6 монографій та навчальних посібників, 5 патентів. Підготувала 3 доктора та 7 кандидатів наук.

Член Експертної групи з питань Міжнародних медико-санітарних правил, постійно діючих та тимчасових комісій МОЗ України, голова консультативної експертної групи «Вакцини та імунологічні препарати», член Науково-експертної ради ДП «Державний експертний центр МОЗ України», головний редактор журналу «Профілактична медицина», член 5 редакційних колегій та редакційних рад вітчизняних та зарубіжних профільних фахових видань, член секції хіміко-біологічних наук Комітету з Державних премій України.

Основні наукові праці: «Иммуногенность и реактогенность живой и инактивированной полиовакцин при различных схемах применения» (2002), «Использование новых бактериальных адъювантов при вакцинации против гриппа и полиомиелита» (2003), «Віруси та їх вплив на генофонд популяції людини» (2007), «Hepatitis A vaccination effectiveness during an outbreak in Ukraine» (2008), «Імунопрофілактика в практиці сімейного лікаря (навчальний посібник)» (2008), «Імунопрофілактика грипу та її перспективи в сучасних умовах» (2009), «Молекулярная эпидемиология вирусных и прионных болезней» (2010), «Problem of measles eradication in Ukraine» (2012), «Молекулярная эпидемиология и эпидемический процесс» (2012), «Поліомієліт: імунопрофілактика та її вплив на еволюцію епідемічного процесу» (2012), «Болезнь, вызванная вирусом Эбола: проблемы и перспективы» (2014), «Епізоотологічні та епідеміологічні аспекти лептоспірозу в Україні» (2014), «Еволюційні зміни епідемічного процесу ентеровірусної інфекції, що викликається ентеровірусом D типу 68: від спорадичних випадків до епідемічного поширення» (2015), «Нові віруси грипу та пов’язані з ними ризики» (2016), «Поліомієліт: нові виклики на шляху до ерадикації» (2016), «Імунопрофілактика інфекційних хвороб (лекції): навчальний посібник» (2016).


Службова адреса: 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 5. ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України". Тел./факс: (044)275-37-11. E-mail: viz2010@ukr.net ; epidemics@ukr.net .