Конкурс на посади керівників наукових установ НАМН України

1355

Відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Статуту НАМН України, Постанови Бюро Президії НАМН України від 07.06.2023 року № 11/7, Президія НАМН України оголошує конкурс на вакантну посаду керівників наукових установ:

  • ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»;

  • ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»;

  • ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»;

  • ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України».

Висування кандидатур на посаду керівника наукової установи НАМН України здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Кандидатом на посаду керівника наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років та мати спеціалізацію «організація і управління охороною здоров’я».

Вносячи до Президії НАМН України пропозиції щодо претендентів на посаду директора наукової установи слід додати такі документи кандидатів: подання (в поданні мають міститися відомості про наукову, науково-організаційну та інші виді діяльності претендента); письмову згоду на балотування; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта) мають бути засвідчені в установленому порядку.

Прийом документів претендентів здійснюється протягом двох місяців від дня оприлюднення цього оголошення — до 11 серпня 2023 року.

Документи, подані після зазначеного строку, реєстрації не підлягають.

Документи подаються особисто або надсилаються поштою за адресою: Президія Національної академії медичних наук України, вул. Герцена, 12, м. Київ, 04050.

Довідки за телефонами: (044) 483 04 70, (044) 489 39 79, (044) 489 39 81.