Пам’яті професора З.Б. Хоминської

469

Наукова та медична спільнота Національної академії медичних наук України,
Рада експертів з лабораторної діагностики НАМН, колеги та учні глибоко сумують за Зінаїдою Борисівною.
Вдячна пам'ять про неї залишиться назавжди.
11 квітня 2016 року пішла з життя Зінаїда Борисівна Хомінська – талановитий науковець, доктор медичних наук, професор, завідуюча лабораторією ендокринології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».

Хомінська Зінаїда Борисівна народилась 25 січня 1944 року смт. Погар Брянської обл. в родині професора, нейрогістолога, в подальшому -зав. лабораторією патоморфології Київського НДІ нейрохірургії- Хомінського Бориса Степановича і педагога – Феонії Євсеєвни Хомінської.

У 1968 р. закінчила Київський медичний інститут за спеціальністю “педіатрія”. З 1968 по 1972 р. працювала дільничним лікарем-педіатром Жовтневого району м. Києва.
З 1972 по 1999 р.р. – аспірант, молодший, старший, провідний, головний науковий співробітник ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», з 1999 р. – завідуюча лабораторією ендокринології цього інституту.
Кандидат медичних наук з 1977 року, доктор медичних наук з 1991 року.
Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності “Ендокринологія” З.Б. Хомінській було присвоєно у 1994 році, звання професора – у 2008 році.

Стаж наукової роботи в ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України” – 44 роки.
За ці роки Хомінська З.Б. систематично допомагала аспірантам та здобувачам ДУ „ІПАГ НАМН України” у виконанні докторських та кандидатських дисертацій, проведенні лабораторних досліджень та науковій інтерпретації одержаних даних. За час роботи нею було підготовлено 3 кандидатів наук за спеціальністю «акушерство-гінекологія».

Хомінська З.Б. брала активну участь у проведенні циклу лекцій на курсах інформації і стажування акушерів-гінекологів в ДУ „ІПАГ НАМН України” з сучасних питань гінекологічної та акушерської ендокринології для лікарів та науковців.
На громадських засадах читала лекції на курсах тематичного удосконалення для лікарів акушерів-гінекологів та педіатрів на секції „Перинатологія” кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України і зокрема „Ендокринологія вагітності”, „Нейроендокринна система жіночого організму в онтогенезі”, „Гормональні критерії перинатальної патології” та ін.
Була лектором школи молодих вчених ДУ „ІПАГ НАМН України”.

За час керівництва лабораторією з 1998 року по теперішній час сумісно зі своїми співробітниками брала участь у виконанні та співкерівництві більш ніж 20 науково дослідних робіт. Хомінська З.Б. мала 210 публікацій (наукового та навчально- методичного характеру). Була співавтором 4 монографій, 3 методичних рекомендацій, 25 патентів на винаходи та корисні моделі. Була членом спеціалізованої вченої ради ДУ “Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН”, член апробаційних рад з питань педіатрії та акушерства і гінекології ДУ “Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН”, членом Ради експертів НАМН з лабораторної діагностики.

Брала участь у 52 конференціях, з'їздах та конгресах, де виступала з доповідями. Зінаїда Борисівна Хомінська була висококваліфікованим науковцем, одним із провідних вчених в галузі гінекологічної та акушерської ендокринології. За сумлінну роботу у 1987 році була нагороджена значком “ Відмінник охорони здоров’я.

Велика працелюбність, наполегливість, творча вдача, доброта – всі ці чесноти Зінаїди Борисівни Хомінської становили приклад для колег та друзів. Її поважали і співробітники, і численні пацієнти, яким вона була потрібна як кваліфікований діагност-ендокринолог.

Зінаїда Борисівна була неординарною постаттю, особистістю, інтелігентом, ерудитом, людиною з гострим розумом, професіоналом рідкісного обдарування.

Президія НАМН України висловлює щирі глибокі співчуття рідним, близьким та колегам покійної з приводу непоправної втрати.