Виявлений сколіоз? Шукаєте найкращих спеціалістів для операції?

129

Хочемо представити клінічний приклад, виконаний у ДУ “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України” експертною командою хірургів у складі к.м.н. Баркова О.О., к.м.н. Чернишова О.Г., к.м.н. Баєва В.В., к.м.н. Палкіна О.В.

Пацієнтка М., 14 років, поступила в клініку патології хребта дитячого віку з діагнозом: Ідіопатичний правобічний грудний сколіоз IV ступеня (тип 3AN по Lenke).

У зв’язку з великою та ригідною деформацією хребта, було прийнято рішення про проведення двоетапного хірургічного лікування, а саме, першим етапом провести передню мобілізація грудного викривлення хребта, а другим – її корекцією деформації транспедикулярною конструкцією. 15.12.23р. хворої виконано перший етап хірургічного лікування – передню мобілізацію грудного викривлення хребта. Мобілізація хребта містила виконання тотальної дискектомії чотирьох найбільш випуклих дисків, резекцію прилеглої опуклої головки ребра в ділянці реберно-хребцевого зчленування, звільнений міжхребцевий простір заповнили аутотрансплантатом, отриманим із видаленого ребра під час доступу. На третю добу після передньою мобілізації хребта, хворої налагодили систему витяжіння у ліжку за головний кінець на петлі Глісона, а низ – за тазовий. Витяжіння планується проводили цілодобово на протязі 12ти-14ти днів, зі звільненням на відпочинок та гігієнічні маніпуляції. Передня мобілізація хребта та витяжіння, є необхідними компонентами лікування, для збільшення мобільності хребта та поступової адаптації тканин і спинного мозку до наступної задньої корекції хребта, що дає можливість зменшити ризик неврологічних ускладнень, а також отримати максимальну корекцію на завершальному етапі лікування.

Джерело інформації: ДУ “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України”