КАМІНСЬКИЙ В’ячеслав Володимирович

11243
Народився 14.03.1963 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 16.09.2021 року за спеціальністю “акушерство і гінекологія”, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний за спеціальністю “акушерство та гінекологія” (13.09.2010 р.-16.09.2021 р.) Доктор медичних наук (1999), професор (2003). Заслужений лікар України (2009). Завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л.Шупика (з 2005р.). Директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини (з 2007).


Провідний вчений в галузі акушерства, гінекології та репродуктології. Основними напрямками його діяльності є: питання антенатальної охорони плода, ранньої діагностики, профілактики та лікування захворювань вагітних, новонароджених та жінок різного віку, впровадження новітніх досягнень науково-технічної думки в медичну практику, розробка клінічних протоколів та рекомендацій, а також вивчення головних механізмів формування рецидивуючої та хронічної акушерської та гінекологічної патології та її ускладнень для немовлят. Ним вивчені особливості перебігу вагітності і пологів у жінок, що перервали першу вагітність штучним абортом. Встановлені механізми розвитку пізніх гестозів та запропоновані методи їх лікування. Під керівництвом В’ячеслава Камінського в Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини (КМЦРПМ) широко використовуються методи пренатальної діагностики, впроваджуються допоміжні репродуктивні технології, сучасні оперативні методики. Професор В. Камінський також сприяє подальшому розвитку системи планування сім’ї в Україні (в КМЦРПМ налагоджена скоординована служба контрацептивного консультування та моніторингу), оптимізації діагностики та лікування безпліддя (пацієнтки обстежуються та лікуються за сучасними принципами, безкоштовними для певного контингенту хворих), практичному розвитку медичної генетики та загальнодоступної пренатальної діагностики вад розвитку. В.В. Камінський втілює в практику державний підхід до лікування безпліддя: створення умов для забезпечення державних або фондових субсидій проведення сучасних технологій запліднення для певного контингенту хворих, поширення можливості забезпечення сучасних технологій репродуктології в державних медичних закладах всіх регіонів України, а також впровадження безперервної професійної підготовки акушерів-гінекологів.
Особливе місце в роботі В.В.Камінського займає вивчення питання ВІЛ-інфекції у вагітних, методів запобігання передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ), особливостей перебігу вагітності та пологів на фоні ВІЛ-інфекції. Окрему низку в його діяльності займає дослідження вірусних гепатитів та ГРВІ під час вагітності.
Автор понад 300 наукових публікацій, із них 7 монографії, 19 методичних рекомендацій, 11 раціоналізаторських пропозицій, авторських свідоцтв та 15 патентів на винахід. Під керівництвом професора В.В. Камінського виконано 15 кандидатських дисертацій, 4 докторські дисертації, заплановано 5 кандидатських та 2 докторських дисертації.  Створена наукова школа, що ативно розвивається. Входить до складу редакційної колегії медичних журналів: «Репродуктивне здоров´я жінки», «Педіатрія, акушерство та гінекологія», «Здоровье женщины», «Репродуктивная эндокринология», «Репродуктивное здоровье. Восточная Европа».
Входить до складу спеціалізованої Вченої Ради НМАПО імені П.Л.Шупика, ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України” з захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю «Акушерство, гінекологія, анестезіологія», є членом Президії Асоціації акушерів-гінекологів України, консультантом МОЗ України, є керівником НДР кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л.Шупика на тему «Оптимізація ведення вагітності, пологів та догляду за новонародженими при ВІЛ-асоційованих інфекціях у жінки з метою покращення перинатальних наслідків шляхом розробки та впровадження новітніх технологій діагностики, прогнозування та лікування».

Нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок в забезпечення розвитку медичної освіти і науки та багаторічну сумлінну працю (2006), почесною грамотою МОЗ України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм (2008), нагороджений почесною грамотою Української Асоціації Репродуктивної Медицини за активну багаторічну діяльність в галузі репродуктивтивної медицини (2008), Заслужений лікар України (2009), нагороджений орденом Української православної церкви Почаївської ікони Пресвятої Богородиці (2010),  орденом Української православної церкви Преподобного Нестора Літописця ІІ ступеня (2014), орденом Рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня (2015).

Основні наукові праці: “Ведення нормальних пологів” (2007); «Комплексний підхід до хірургічного гемостазу масивної післяпологової кровотечі» (2009); “Патология шейки и тела матки [руководство для врачей]” (2009); «Масивні акушерські кровотечі»(2010); “Handbook of obstetrics and gynecology” (Essentials of theory and practice) (2010); “Комплексна програма профілактики і лікування парезів кишечника в акушерстві та оперативній гінекології” (2012); “Ефективний антенатальний догляд” (2012); “Акушерство и гинекология” (2012); “Акушерство” (2012); “Еталони практичних навичок” (2014); “Біотехнологія запліднення ін вітро (одна з методик ДРТ)” (2014).

Службова адреса: м. Київ, пр. Г.Сталінграду, 16. Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л.Шупика. Телефон: 411-92-33; Факс: 411-87-54; E-mail: kagir@ukr.net