ДЯЧУК Дмитро Дмитрович

5501

Народився 23.09.1958 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 16.09.2021 р. за спеціальністю «соціальна медицина», доктор медичних наук (2013 р.), старший науковий співробітник (2013 р.), Заслужений лікар України (2004 р.), Лауреат Національної премії України імені Бориса Патона (2022 р.). Директор Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (з 2009 р.).


Основні наукові напрями: управління структурно-функціональними змінами в закладах охорони здоров’я в умовах реформування галузі; менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я; обґрунтування побудови оптимальних моделей систем охорони здоров’я; наукове обґрунтування методичного підходу до клініко-епідеміологічного та медико-соціологічного моніторингу факторів ризику неінфекційних захворювань серед дітей та дорослого населення; обґрунтування науково-методичного забезпечення розробки індивідуальних програм профілактики та моніторингу їх виконання, наукове обґрунтування оптимізації кадрового та ресурсного забезпечення сфери охорони здоров’я в умовах реформування галузі, утвердження профілактичного напряму в охороні здоров’я.  Виконання під його науковим керівництвом наукових робіт дало можливість впровадити інноваційні форми моніторингу та управління чинниками ризику основних неінфекційних захворювань (зокрема, в рамках спільного проекту МОЗ України, ВООЗ та Швейцарської агенції розвитку і співробітництва «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні»).

Дячук Д. Д. послідовно реалізовує стратегію наукового обґрунтування та ствердження профілактичного напряму в охороні здоровʼя. У створеному на основі його наукових ідей багатопрофільному закладі охорони здоровʼя нового типу запроваджено наскрізні засади профілактики неінфекційних захворювань на усіх рівнях надання медичної допомоги.

Є автором  понад 240  наукових праць, у тому числі 14 монографій, 1 навчального посібника, має 9 патентів України на винахід та корисні моделі, 7 свідоцтв про реєстрацію авторського право на твір. Підготував 2 кандидата медичних наук (докторів філософії).

Основні наукові праці: «Регіональні системи охорони здоров’я України» (2011), «Методичні рекомендації з прогнозування потреби закладів охорони здоров’я України у медичних кадрах на довгострокову перспективу» (2011), «Локальний протокол медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію: досвід розробки та впровадження на амбулаторно-поліклінічному етапі» (2015), «Основи сучасного менеджменту охорони здоров’я» (2015), «Реалізація профілактичних стратегій у первинній ланці охорони здоров’я» (2015), «Підходи до медико-соціологічного моніторингу факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань в умовах використання медичної інформаційної системи» (2015), «Удосконалення управління закладом охорони здоров’я на основі медичної інформаційної системи» (2015), «Методичні рекомендації з проведення профілактики неінфекційних захворювань, корекції чинників ризику їх розвитку та формування здорового способу життя» (2016), «Профілактика серцево-судинних захворювань: теоретичні засади та практичне впровадження» (2019), «Model of medical-social monitoring of obesity in children (structure and functions at the level of health care institution)» (2020), «Підходи до розробки та впровадження клініко-організаційного регламенту медичного обслуговування пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID -19)» (2020), «Обґрунтування перспективних напрямів стандартизації медичного обслуговування на рубежі 2020 р.» (2020), «Analysis of the effectiveness of the functional organizational model for known prophylaxis of chronic noninfectious diseases based on the assessment of the quality of life of patients at the medical institution» (2021), «Approaches to developing and implementing clinical and organizational regulations ensuring infectious safety and epidemiological response in the work process (the case of COVID-19)» (2021), «Медичне забезпечення сил оборони на засадах єдиного медичного простору» (2022),  «Організація діагностики, хірургічного лікування та анестезіологічного супроводу вторинного та третинного гіперпаратиреозу» (2022), «Досвід впровадження функціонально-організаційної моделі керованої профілактики неінфекційних захворювань у дорослого населення на рівні багатопрофільного закладу охорони здоров’я» (2022).

Д. Д. Дячук є Членом спеціалізованої вченої ради при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, головою Всеукраїнської громадської організації «Асоціація головних лікарів». Є головним редактором наукового медичного журналу «Клінічна та профілактична медицина» ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС,  який з 2019 року включено до «Переліку наукових фахових видань України». Журнал індексується в CrossRef (США) та Google Scholar.

Нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2012 р.) та ІІ ступеня (2018 р.), грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2018 р.).


Службова адреса: 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, тел. (044) 284-84-53.