АНТИПКІН Юрій Геннадійович

5214

Народився 26.06.1950 р., академік  Національної академії медичних наук України, обраний 04.07.2007 р.  за спеціальністю "педіатрія", доктор медичних наук (1990), професор (1998), Заслужений діяч науки і техніки України (2003), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004), член Американської академії педіатрів (з 1999), перший заступник директора (1995-2005), директор ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМН України" (з 2005), завідувач відділення захворювань органів дихання та екологічних проблем порушень здоров'я у дітей того ж інституту. З грудня 2016 року академік-секретар Відділення клінічної медицини НАМН України.


Один з провідних учених-клініцистів в галузі педіатрії. Основні напрямки наукової діяльності: вивчення механізмів порушень кальцієвого гомеостазу та систем його регуляції у вагітних жінок і дітей; створення класифікації, розробка методів профілактики і лікування хвороб, пов'язаних з недостатністю вітаміну D в організмі; дослідження показників здоров'я дітей та вивчення функціонального стану органів і  систем їх організму при дії різних екологічно шкідливих чинників; розробка патогенетично обгрунтованих методів профілактики, реабілітації та лікування захворювань органів дихання у дітей (рецидивуючий та хронічний бронхіт, бронхіальна астма).  Багато років Ю.Г.Антипкін присвятив проблемі подолання негативних медичних  наслідків техногенних катастроф у дітей і вагітних  жінок та розробці програм мінімізації  впливу радіаційного фактору на різні системи дитячого та жіночого організму.

Автор понад 550 наукових праць, з них 30 монографій, підручників та посібників для студентів та лікарів, багатьох науково-популярних видань, 34 патентів, з них 6 винаходів, 28 корисних моделей.  Підготував 33 докторів та кандидатів наук.

Член Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства Міністерства Соціальної Політики України, член Президії НАМН України, академік секретар Відділення клінічної медицини НАМН України, головний спеціаліст з педіатрії в системі  НАМН  України, Президент Асоціації педіатрів України, член Американської Академії педіатрів та Європейської Асоціації педіатрів, голова проблемної комісії “Педіатрія” МОЗ України та НАМН Украіни, член медичної секції Комітету державних премій України в галузі науки і техніки, голова спеціалізованої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України», член наукової та науково-видавничої рад НАМН України з клінічної медицини, член редколегій багатьох науково-практичних журналів.

За значний особистий внесок та високий професіоналізм в сфері медицини   Антипкін Ю.Г.  був відзначений   орденом князя  Ярослава Мудрого V ступеня (Указ Президента України № 251/2017 р.), в 2008 році нагороджений  грамотою Верховної Ради України, багатьма медалями та  дипломами.  

Основні наукові праці: "Показники імунітету та кальцій-фосфорного обміну у дітей раннього віку, що хворіють на вітамін D-дефіцитний рахіт" (2000); "Особливості стану колагену і його взаємозв'язків у дітей. народжених після аварії на Чорнобильській атомній електростанції" (2000); "Follow up study of the immune systems of children and adolescents living around Chemobyl: evidence for maintenance of 131 Idependent autoimmune thyroid abnormalities 11-12 years after the Chemobyl accident"(2000); "Стан бронхіальної гіперчутливості у дітей визначається не тільки запальним процесом в дихальних шляхах" (2001); "Чернобыльская катастрофа : Состояние здоровья женщин и детей" (2003); "Ионизирующее излучение и иммунная система у детей" (2003); "Витамин D и его роль в обеспечении здорвья детей и беременных женщин" (2005); "Екосистема великого промислового міста України та діти першого року життя" (2005);”Перинатальні проблеми великого промислового міста України” (2007). Распространенность симптомов бронхиальной астмы среди детей, проживающих в трех городах Украины с неблагоприятной экологической обстановкой (2007), „Медико-психологічні та соціальні проблеми дітей групи соціального ризику, шляхи подолання (2008); Навчальний  посібник ”Пульмонологія дитячого віку”, (2010), Науковий посібник ”Фармакотерапія захворювань органів дихання у дітей”, (2011), “Діагностика, лікування та профілактика захворювань підшлункової залози у дитячому віці”, Монографія(2012), Довідник з дитячої пульмонології та алергології  (2012), Посібник з дитячої пульмонології (2015), Патология плаценти (современные аспекты), Монографія (2016), Морфологічні та імуногістохімічні паралелі між особливостями плаценти і подальшим станом ендометрія у жінок з лейоміомою матки та онкопатологією щитоподібної залози (2016), Внесок науковців в охорону здоров’я дітей і жінок та перспективи вирішення існуючих проблем (2018).  


Служб.: 04050 м. Київ, вул. П. Майбороди, 8, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМН України тел. (+380) 44 483-80-67; факс : (+380) 44 483-80-26.