ЛОСКУТОВ Олександр Євгенійович

6141

Народився 26.05.1950 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 31.05.2017 р. за спеціальністю "травматологія та ортопедія". Доктор медичних наук, професор (1992). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996), Заслужений діяч науки і техніки України (1998). Завідувач кафедри травматології та ортопедії Дніпропетровської медичної академії (з 1991 р.), член Ради професорів лікарні ім. І.І. Мечникова, президент Української асоціації ендопротезування суглобів, віце-президент Української асоціації ортопедів-травматологів, головний позаштатний ортопед-травматолог Дніпропетровської області.


Професор Лоскутов О.Є. – міжнародновідомий вчений, який розробив новий науковий напрямок з проблем ендопротезування та реконструктивної хірургії суглобів. Олександр Євгенійович – досвідчений педагог, талановитий науковий працівник, вмілий організатор, висококваліфікований лікар ортопед-травматолог, котрий провів більше 9000 операцій. 

Лоскутов О.Є. має надзвичайно широкий спектр наукових інтересів. Протягом багатьох років займається проблемою розвитку ендопротезування. Він ініціатор і засновник у 1991 році першої в Україні спеціалізованої клініки ендопротезування, в якій розроблені та доведені до промислового виробництва та широкого втілення в клінічну практику вітчизняні конкурентноспроможні ендопротези кульшового, колінного та плечового суглобів, проведено підготовку більше 260 українських фахівців та вперше у світовій практиці впроваджена імплантація ендопротезів гомілковостопного та плесне фалангового суглобів.

Автор 500 наукових праць, в тому числі 9 монографій, 10 навчальних посібників та 57 винаходів. Під його керівництвом захищені 2 докторських і 15 кандидатських дисертацій.

Автор національної програми України з ендопротезування тазостегнового суглобу та оригінальних розробок принципово нових систем ендопротезів тазостегнового, плечового, гомілковостопного суглобів, а також суглобів кисті та стопи.

Професор О.Є. Лоскутов має вагомий міжнародний авторитет – Президент Українсько-Німецької спілки ортопедів травматологів з 1997 р., до складу якої входять провідні вчені 11 університенів Німеччини, завдяки котрій пройшло 22 міжнародних симпозіума ортопедів-травматологів в Україні. Понад 70 українських лікарів пройшли підготовку в клініках Німечини більше.

Почесний член – коресподент Німецької асоціації ортопедів та ортопедичної хірургії, запрошувався до Гарварду, почесний доктор наук трьох університетів.

За розвиток нових методик реконструктивно-відновлювальних операцій та розробку нових конструкцій імплантатів у 1996 році професор О. Лоскутов удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки, а в 1998 році йому присвоєно звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Велику наукову, педагогічну і лікувальну роботу О.Є. Лоскутов поєднує з активною громадянською діяльністю: Заступник голови Придніпровського наукового центру Національної академії наук України, президент Української асоціації ендопротезування суглобів, віце-президент Української асоціації ортопедів-травматологів, головний позаштатний ортопед-травматолог Дніпропетровської області. Олександр Євгенійович користується заслуженою повагою і авторитетом серед студентів, співробітників академії та медичної громадськості України.


Служб.: м. Дніпро, пл. Соборна, 14, КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова ". Тел. (056) 713-53-25, моб. 050-320-61- 20, е-mail: Loskutovae@ukr.net .