СТРАФУН Сергій Семенович

3946

Народився 5.10.1959 р., член-кореспондент НАМН України, обраний 31.05.2017 р. за спеціальністю "травматологія та ортопедія", доктор медичних наук (1999), професор (2003), завідувач  відділу мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки ДУ «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України», професор кафедри травматології та ортопедії №2 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (з 2010). Заслужений діяч науки і техніки України (2009), лауреат Державної премії України (2011). .


Відомий вчений ортопед-травматолог, який створив наукову хірургічну школу, що здобула авторитет в Україні та за її межами. В основі його вагомого наукового внеску лежать багатопланові клінічні та експериментальні дослідження з питань механізму формування ішемічних ушкоджень м′язів і периферичних нервів. Страфуну С.С. вперше вдалося довести тісний взаємозв′язок між змінами підфасціального та внутрішньокісткового тиску, що дало можливість по-новому розглянути патогенез ішемічних та гнійно-некротичних уражень кінцівки і розробити нові технології профілактики і лікування інвалідизуючих післятравматичних ішемічних ускладнень.

Серед пріоритетів його наукових досліджень є створення комплексної системи кількісної оцінки структурно-функціонального стану скелетних м′язів та розробка нових методів діагностики, прогнозування перебігу ішемічних і денерваційно-реінваційних процесів. Все це дозволило створити об′єктивне підґрунтя для оцінки реабілітаційного потенціалу хворих з важкими поліструктурними ушкодженнями кінцівки.

Страфун С.С. займається проблемами діагностики та лікування гострого та хронічного місцевого гіпертензивно-ішемічного синдрому, ішемічної контрактури кисті та стопи, вільної мікрохірургічної пересадки м’язів для відновлення функції кінцівок, мікрохірургічної пересадки складних комплексів тканин, ортопедичного лікуванням хворих з травмою плечового сплетення та периферичних нервів.

Наукові розробки Страфуна С.С. були відмічені як кращі Президією Національної академії медичних наук України та Всесвітньою організацією ортопедів-травматологів SICOT.

Автор 407 робіт, з них 10 монографій, 18 винаходів і пантентів. Підготував 15 кандидатів та 5 докторів наук.

Національний делегат від України у Всесвітній асоціації ортопедів-травматологів SICOT, Президент Асоціації ортопедів-травматологів України, член Американської Академії ортопедів-хірургів ААОS, член Європейської асоціації хірургів кисті FESSH, член Європейської асоціації хірургії плеча і ліктя SЕСЕС, член Всесвітньої спілки малоінвазивної та артроскопічної хірургії ISACOS, віце-президент Асоціації хірургії кисті України, член Республіканської проблемної комісії з травматології та ортопедії, заступник голови спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій, член експертної ради ВАК України, член редакційних колегій і рад 5 фахових журналів. 


Служб. адреса: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27 ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України». Тел.: +38 (044) 486 12 65. Е-mail: strafun-s@ukr.net