«Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології»

705

2 – 3 березня 2015 року ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» сумісно з Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України проводять у м. Харкові науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Чотирнадцяті Данилевські читання), включену в Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які будуть проведені в Україні в 2015 році
На конференції будуть представлені та обговорені результати експериментальних і клінічних досліджень, які характеризують сучасний рівень розуміння механізмів формування та прогресування ендокринопатій та їх ускладнень.

Учасники конференції визначать проблеми, які натепер э актуальними ы можуть стати першочерговими напрямками досліджень у вітчизняних наукових центрах. Ці рішення будуть зафіксовані в резолюції конференції.
 
Учасники зможуть придбати збірники матеріалів конференції.