ПЕРЦЕВА Тетяна Олексіївна

2452
Народилася 26.03.1952 р., академік Національної академії медичних наук України, обрана 16.09.2021 року за спеціальністю “терапія”, член-кореспондент НАМН України, обрана за спеціальністю “терапія” (06.11.2003 р.-16.09.2021 р.), доктор медичних наук (1992), професор (1993), Заслужений працівник народної освіти України (1992), Відмінник охорони здоров’я України (1986), ректор Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» (2017).

Один з провідних учених-терапевтів України. Основний напрям наукової діяльності – пульмонологія та особливості перебігу, діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання, розробки схем лікування хворих з урахуванням впливу лікарських препаратів на серцево-судинну систему та шлунково-кишковий тракт, розробка методів реабілітації хворих з урахуванням їх впливу на якість життя. Є співавтором українських консенсусів з діагностики та лікування бронхіальної астми, хронічного обструктивного захворювання легень, пневмонії. Нею створені і функціонують “Астма-школа” та “Школа для хворих на хронічний бронхіт”, відкриті регіональні консультативно-діагностичні кабінети “Пульміс” та “Спіро”. Низка наукових розробок присвячена питанням ендокринології, кардіології та психофізіологічним і психотерапевтичним аспектам при захворюваннях внутрішніх органів.
Автор 728 наукових праць, у тому числі 3 підручника, учбових програм, 3 монографій, 25 навчальних та навчально-методичних посібників і рекомендацій, 4 винаходів, 5 інформаційних листів, 6 галузевих нововведень, 12 методичних рекомендацій та посібників для лікарів, 9 патентів. Підготувала 2 доктори і 35 кандидатів медичних наук. Під її керівництвом виконується 3 докторські дисертації та 5 кандидатських робіт.

Член редакційних рад і колегій 7 фахових журналів.

Двічі (у 2002 та 2003 рр.) головувала на наукових секціях конгресів Європейського респіраторного товариства (ЄРТ), була секретарем клінічної групи ЄРТ та національним делегатом від України. Терапевт та пульмонолог вищих кваліфікацій. Бере активну участь у роботі Європейської асоціації з медичної освіти, на засіданнях якої неодноразово виступала з доповідями щодо проблем викладання внутрішніх хвороб у медичних вузах. Протягом багатьох років була членом експертної ради з медицини та фармації при ДАК України, членом ВАК України, нині – голова експертної ради з внутрішньої медицини ВАК України, голова Асоціації інтерністів Дніпропетровської області, член Українського товариства фтизіатрів та пульмонологів, Українського товариства алергологів.

Голова Дніпропетровського обласного товариства терапевтів, член Українського товариства фтизіатрів та пульмонологів, Українського товариства алергологів, Українського товариства хіміотерапевтів, секретар клінічної групи Європейського респіраторного товариства (2003–2004 р.р.), член редакційних колегій 5 фахових журналів, активний учасник роботи Європейської асоціації з медичної освіти.
Нагороджена Почесними грамотами МОЗ України, Кабінету Міністрів України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, відзнакою за розвиток міста Дніпропетровська.
Основні наукові праці: “Болезни органов дыхания” (2001 р.), “Диференційований підхід до діагностики і лікування артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті” (2002 р.), “Сепсис и нозокомиальная инфекция” (2002 р.), “Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб” (2002 р.), “Основи інгаляційної терапії при хронічному обструктивному бронхіті та бронхіальній астмі” (2004 р.), “Сепсис и полиорганная недостаточность” (2005 р.), “Курс лекций по клинической пульмонологии” (2005 р.), “Основи інгаляційної терапії при хронічному обструктивному захворюванні легень та бронхіальній астмі” (2005 р.), “Внегоспитальная пневмония: этиологические и клинические особенности , діагностика и лечение” (2007 р.), “Медико-соціальна експертиза при дифузних хворобах сполучної тканини органів дихання та травлення” (2007 р.), “Клініко-ЕКГ синдроми” (2008 р.), “Основы изучения вентиляционной функции легких: клинико-диагностическое значение” (2008 р.); “Роль матриксних металопротеїназ у визначенні особливостей системного запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень” (2012); “Особенности течения, диагностики и лечения пневмонии при наличии модифицирующих факторов” (2012); “Immune and inflammatory predictors of survival in patients with severe community-acquired pneumonia ” (2014); “Особливості психічного статусу хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у різні фази патологічного процесу” (2016); “Adherence to continuous inhalation therapy in patient with chronic obstructive pulmonary disease, living in the Dnieper region” (2017).


Служб.: 49044, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 9, Дніпропетровська медична академія. Тел.: 050 320 92 15, e-mail: tpertseva@dma.dp.ua .