ЕПШТЕЙН Овсій Володимирович

881

 (25.04.1933 р.-23.12.2006 р.), член-кореспондент  Академії медичних наук  України, обраний 25.03.1994 р. за спеціальністю медична радіологія, доктор медичних наук (1981 р.), професор (1993 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2002 р.),   керівник лабораторії функціональної діагностики, завідувач відділу променевої діагностики та радіойодтерапії Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України.

Відомий вчений в галузі радіаційної ендокринології. Основні напрями наукової діяльності: діагностика захворювань ендокринних залоз, діагностика та лікування раку щитоподібної залози. Важливим внеском в науку та практику охорони здоров'я стали роботи з аналізу  впливу радіації на стан залоз внутрішньої секреції, зокрема  щитоподібної залози, внаслідок аварії на ЧАЕС.

Автор 259  наукових праць  , з них 5 монографій, 3 авторських свідоцтва. Підготував 2 докторів та 7 кандидатів наук.

Був членом Президії Української Асоціації  ендокринологів, членом редколегій 2-х журналів: "Ендокринологія" та "Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія".            

Нагороджений орденом "Знак Пошани", медаллю "За освоение целинных Земель".

Основні наукові праці: "Ультразвуковая диагностика заболеваний эндокринных желез" (1992 р.); "Атлас – руководство по ультразвуковому исследованию щитовидной железы" (1997 р.);  "Ультразвуковое исследование щитовидной железы" (2004 р.); "Диагностическая точность эхографии в оценке характера новообразований  щитовидной железы" (2004 р.); "Рак щитовидной железы: прогностическое значение морфологических характеристик опухоли" (2005 р.).