КАГАН Юрій Соломонович

741

(16.08.1924 р.-28.03.1997 р.), член-кореспондент Академії медичних наук України, обраний 05.04.1993 р. за фахом токсикологія, член-кореспондент НАН України (1991 р.), доктор медичних наук (1963 р.), професор (1968 р.), працював керівником відділу загальної токсикології і медико-біологічних досліджень Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя (1964 р.-1997 р.).


Один з відомих учених-токсикологів України. Основні наукові напрями:  проблеми загальної токсикології, токсикології фосфорорганічних сполук, селективної токсичності, взаємозв"язку  структури сполук і механізму їхньої біологічної дії. Запропонував кількісний  критерій для оцінки  кумуляції, дослідив механізм кумуляції та селективної токсичності ряду пестицидів. Розробив оригінальний спосіб  оцінки комбінованої дії  хімічних сполук, запропонував імовірний підхід до визначення порогів токсичної дії. Ряд досліджень присвячено ролі детоксикуючої системи печінки в метаболізмі і механізмі дії пестицидів, механізмам віддаленої нейротоксичності. Разом з акад. Л.І. Медведем розробив класифікацію пестицидів, якою користуються в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. Неодноразово був консультантом і експертом ВООЗ, читав курс лекцій з токсикології по лінії ВООЗ та Міжнародної програми хімічної безпеки.

Автор понад 400 наукових праць, в тому числі 7 монографій, 9 посібників, підручників і довідників,  22 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 16 докторів  і 52 кандидатів наук.

Був членом правління товариства гігієністів України, почесним членом товариства гігієністів Болгарії, заступником голови групи експертів Держхімкомісії Кабінету Міністрів України, членом  редколегій 3 іноземних журналів.

Нагороджений орденом "Знак  Пошани" та медалями.

Основні наукові праці: "Токикология фосфорорганических инсектицидов и гигиена труда  при их применении"(1963 р.); "Токсикология фосфорорганических пестицидов"(1977 р.); "Principles of Pesticide Toxicology"(1985 p.); "Медико-биологические аспекты  проблемы профилактики воздействия пестицидов"(1991 р.); "Проблема комбинированного действия ксенобиотиков"(1996 р.).