НАУМЕНКО Олександр Миколайович

1959

Народився 16 листопада 1965 року, член-кореспондент НАМН України, обраний на 16.09.2021 р. за спеціальністю «отоларингологія», доктор медичних наук (2002 р.), Відмінник освіти України (2004 р.), професор (2005 р.), Заслужений лікар України (2008 р.). Перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.


Основними напрямками досліджень професора Науменка О.М. та створеної ним науково-практичної школи є екологічна ринологія, створена на підставі вивчення впливу на організм різних техногенних забруднювачів довкілля, в тому числі малих доз іонізуючого випромінювання, що дозволило розробити оптимальну лікувально-діагностичну і профілактичну тактики з урахуванням спонтанного та індукованого патоморфозу у хворих з хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів. Це дозволило обґрунтувати критерії проведення медико-соціальної експертизи осіб, які брали участь у післяаварійних роботах у зоні ЧАЕС. Також до пріоритетів наукової діяльності відносяться ендоскопічна ринологія та ринохірургія, біохімічні і молекулярні основи розвитку захворювань верхніх дихальних шляхів, безпека життєдіяльності пацієнтів, організація охорони здоров’я, медична освіта.

О.М. Науменко є досвідченим хірургом-оториноларингологом, який володіє широким діапазоном хірургічних втручань на різних ділянках ЛОР-органів, в тому числі при внутрішньочерепних ускладненнях, флегмонах шиї, травмах та сторонніх тілах ЛОР-органів, проводить пластичні та реконструктивно-відновні втручання, проходив стажування з ендоскопічної ринохірургії, курси мікрохірургії вуха та ото нейрохірургії (Варшава, Польща).

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 12 монографій, 3-х підручників, 18 навчальних посібників.

Підготував 1 доктора та 8 кандидатів наук. Під його керівництвом захищена перша в Україні PhD робота з оториноларингології, виконана у Варшавському медичному університеті.

Науменко О.М. є членом редакційної колегії 2 наукових фахових журналів, членом Спеціалізованої вченої ради при ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» та Спеціалізованої вченої ради при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

В 1997 році за його безпосередньою участю було організовано і створено перший і єдиний в Україні факультет підготовки лікарів для Збройних сил України та організовані ще три нових факультети в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

О.М. Науменко є членом робочих груп МОН України з розробки умов та правил прийому до ЗВО України, експертом у сфері вищої освіти Державної інспекції навчальних закладів України, членом Поважної ради «Ордена Святого Пантелеймона». Нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», Подякою і Почесною грамотою МОЗ України, Подякою, Почесною грамотою та нагрудним Знаком «Знак Пошани» Київського міського голови.


Службова адреса: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13, ректорат Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, тел.: (044) 234-40-62; телефакс (044) 234-92-76.

E-mail: naumenko16@ukr.net