МАНЬКОВСЬКИЙ Борис Микитович

1629
Народився 10.01.1964 р., член-корреспондент НАМН України, обраний за спеціальністю «діабетологія» 13.09.2010 р., доктор медичних наук (1997 р.), професор (2006 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.), завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (з 2008 р.), завідувач відділення профілактичної діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України (з 1998 р.). Голова Правління Української діабетологічної асоціації, член Президії Української асоціації ендокринологів, експерт Державного Експертного Центру МОЗ України.


Наукові інтереси Б.М. Маньковського пов'язані з вивченням механізмів розвитку і розробкою методів лікування ускладнень цукрового діабету, таких як діабетична нейропатія, гострі і хронічні порушення церебрального кровообігу. У результаті цих досліджень були встановлені нові механізми розвитку порушень церебрального кровообігу у хворих на цукровий діабет. Отримані нові дані щодо розповсюдженості діабетичної нейропатії та запропонована нова схема лікування хворих на цукровий діабет, ускладнений нейропатією. Вивчені клінічні прояви та механізми формування когнітивних уражень та депресивних розладів у хворих на цукровий діабет. Великий цикл наукових робіт виконаний Б.М. Маньковським з вивчення взаємозв'язку між цукровим діабетом і артеріальною гіпертензією, а також іншими проявами метаболічного синдрому. Знайдено взаємозв’язок між показниками чутливості тканин до інсуліну та рівнем артеріального тиску, порушеннями ліпідного обміну. Протягом багатьох років займається вивченням механізмів розвитку цукрового діабету 1 типу на ранніх доклінічних стадіях. Описані порушення зі сторони імунологічного фенотипу лімфоцитів, а також співвідношення про- та антизапальних цитокинів при формуванні цукрового діабету 1 типу.

Бере активну участь у роботі міжнародних наукових колективів щодо вивчення різних аспектів розвитку ускладнень цукрового діабету. Отримав значний науковий грант від Європейської фундації з вивчення цукрового діабету для виконання циклу робіт з вивчення взаємозв’язку між станом когнітивної функції, структурних змін головного мозку та церебральної гемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2 типу. 

 
Автор більш  ніж 640 наукових праць, у тому числі більше 200 за кордоном, 10 монографій, з яких 2 опубліковані за кордоном (Канада, Сполучені Штати Америки).
 
Підготував 5 доктори та 14 кандидатів медичних наук.

Був обраний до Президії Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, членом Президії робочої групи з вивчення діабетичної нейропатії Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (Neurodiab). Неодноразово запрошувався до Програмного Комітету щорічного Конгресу Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, запрошувався до головування на засіданнях, приймав участь з лекціями та науковими доповідями у роботі міжнародних наукових форумів у галузі діабетології. Постійно приймає участь у якості лектора у міжнародних освітянських програмах Всесвітньої федерації цукрового діабету, Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету. Протягом багатьох років є організатором Освітянського Курсу Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету в Україні.

Головний редактор журналу «Діабет, ожиріння, метаболічний синдром». Член редакційної колегії науково-медичних журналів «Journal of Diabetes Science and Technology” (США), «International Journal of Biomedicine» (США) «Ендокринологія», «Проблеми ендокринної патології», «Міжнародний ендокринологічний журнал» та інші. Запрошується до рецензування наукових статей в найвідоміших медичних журналах світу таких, як British Medical Journal, Diabetes Care, Diabetes, Diabetic Medicine, Journal of Neurological Sciences та багатьох інших. 
 
Основні наукові публікації: «Impairment of visual evoked potentials in patients with diabetes mellitus» (1993); «The size of subcortical ischemic infarction in patients with and without diabetes mellitus» (1996); «Cerebrovascular disorders in patients with diabetes mellitus» (1996); «Impairment of cerebral autoregulation in diabetic patients with cardiovascular autonomic neuropathy and orthostatic hypotension» (2003); «Stroke in patients with diabetes mellitus» (2004); «Stroke and diabetes mellitus» (2009); «Treatment of symptomatic polyneuropathy with actovegin in type 2 diabetic patients» (2009); «Артериальная гипертензия и сердечно-сосудистый риск» (2009); «Лечение артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом» (2009); «Роль гипергликемии в развитии микрососудистых и кардиоваскулярных осложнений сахарного диабета. Новые ответы на старые вопросы» (2010);  «Stroke prevention in patients with diabetes mellitus» (2010), «Need for Pathogenetically Oriented Therapy of Neuropathy in Diabetes Mellitus» (2011), «Hyperglycemia and stroke – implications for prevention and treatment» (2102), «The assessment of glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus in Ukraine – the results of the “DIACONTROL” epidemiological study» (2102), «Морфологическая характеристика эпителия слизистой оболочки бронхиального дерева при стрептозотоциновом диабете» (2013), «Показатели цереброваскулярной реактивности у больных сахарным диабетом, осложненным кардиоваскулярной вегетативной нейропатией» (2104), «The INTERPRETDD study of diabetes and depression: a protocol» (2015), «The Slow Progression of Type 1 Diabetes as Part of Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 2» (2015), «Neuropathy in chronic kidney disease» (2015), «The Content of Blood Leptin and Activity of Systemic Inflammatory Response in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus depending on Weight and Length of the Process» (2015), «Combination therapy in diabetic neuropathy» (2016), «Содержание эндотелиального моноцитактивирующего пептида-II у больных сахарным диабетом 1 типа с микроангиопатиями и артериальной гипертензией» (2016), «Predictors of response to treatment with actovegin for 6 months in patients with type 2 diabetes and symptomatic polyneuropathy» (2017).


Служб.:  04053 м. Київ Кафедра діабетології, лікарня для вчених НАН України, Вознесенський узвіз, 22, Київ, 04053, тел.факс: +38(04)272 62 52. e-mail: mankovsky1964@yahoo.com