МАЛАНЧУК Владислав Олександрович

5034
Народився 14.06.1949 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 06.11.2003 р. за фахом “стоматологія”, доктор медичних наук (1994), професор (2001),   Заслужений діяч науки і техніки України (2004), завідувач кафедри  хірургічної стоматології, щелепно-лицевої пластичної хірургії та імплантології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України (з 1995).


Основні напрямки наукової діяльності: травматологія, реконструктивно-відновна і пластична хірургія, дентальна імплантація, онкологія щелепно-лицевої та черепно-щелепно-лицевої ділянки. Відкрив гетерогенність фібробластів кісткового мозку людини, проекцію скронево-нижньощелепного суглоба на райдужну оболонку ока. За участі Маланчука В.О. в Україні започатковано дентальну імплантацію, черепно-лицеві операції при травмах обличчя і черепу, екстра- та інтракраніально розташованих доброякісних пухлинах; мікрохірургічні операції на обличчі, дистраційний метод, використання клітинних методик, біологічний та біомеханічний підхід і комп’ютерне планування в реконструктивно-відновній хірургії обличчя.
Вперше в СРСР (1986) пересадив власний плюсне-фаланговий та плюсне-передплюсневий суглоби паціента замість пошкодженого скронево-нижньощелепного суглоба;   запровадив та удосконалив використання дистракційного методу та інструментів для лікування дефектів і деформацій нижньої та верхньої щелеп; розробив нові методи остеотомії середньої зони обличчя на нижньому, середньому та верхньому рівнях з одномоментним розширенням альвеолярного паростку щелепи; запропонував нові біологічні та патогенетичні підходи, а також  оперативні методи лікування низки захворювань кісток лицьового черепу. У 1978 р. разом з В.В. Лось відновив в Україні сучасну стоматологічну імплантологію.
Маланчук В.О. відкрив нові види та властивості остеогенних клітин-попередників кісткого мозку людини, запропонував біологічно та патогенетично обгрунтовані оперативні втручання на кістках обличчя та механізми впливу на остеогенез (1990 -2004).
Автор понад 940 наукових праць, у т.ч. 2 відкриттів, 2- томного національний та 2-х видань англомовного підручника, 6 монографій, 8 навчальних посібників, біля 160 винаходів. Підготував  5 докторів та 28 кандидатів наук, 8 магістрів.
Засновник та президент Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів (з 1996). Представник України в Радах Інтернаціональної та Европейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів (з 1992). Стажувався у Дублінському університеті (Ірландія, 1993), в Німеччині (м. Мюнхенгладбах, 1994).
1996 – 1997 – член держкомісій з ідентифікації загиблих в авіакатастрофах на Шпіцбергені (Норвегія) та Салоніках (Греція), отримав подяку Міністра охорони здоров’я України, подяку і подарунок Королівської кримінальної поліції Норвегії.
2002-2005 – завідуючий відділом з питань охорони здоров’я, фізичної культури, сім’ї, молоді та туризму управління з гуманітарної політики Головного управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України.
Член держкомісій з біобезпеки, міждержавного усиновлення дітей. Експерт ВАК (1998-2000). Головний хірург-стоматолог МОЗ (2002-2007), член Вченої ради МОЗ (з 2012).
Нагороджений Орденом «За заслуги» III ступеня (2000), Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня (2012).
Основні наукові праці: “Создание украинской ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов” (1997); “Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология в Украине”(1998); “Начала черепно-челюстно-лицевой хирургии” (1999); “Кафедра на рубежі тисячоліть”(2000); “Гетерогенність остеобластів кісткового мозку людини”(2002); “Оценка показателей репаративного остеогенеза нижней челюсти и крыла подвздошной кости у человека”( 2002); “Озоно-кислородная терапия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии”(2004); “Реконструкция лобной пазухи при сочетанной лобно-лицевой травме”( 2004); „Концепция немедленной имплантации и ее клиническое применение» (2006); ”Доброкачественные опухоли и опухолеподобные поражения челюстно-лицевой области и шеи”(2008); “Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; У 2 т.”; (2011); “Oral and maxillofacial surgery: textbook for the students of stomatological faculties of higher medical education establishments of the IV level of accreditation” (2011); “Імітаційне комп’ютерне моделювання в щелепно-лицевій хірургії: навч. посібник”  (2013); “Травматичні пошкодження орбіти і сльозовивідних шляхів” (2014); “Мои воссозданные лица: размышления и воспоминания хірурга” (2015); “Oral and maxillofacial surgery. Pt. 1-2: textbook/ Nat. Bogomolets med. univ., Dep. of oral and maxillofacial surgery” (2018).
.


Служб.: 03057, м. Київ, вул. Зоологічна,1, кафедра  хірургічної стоматології та щелепно-лицевої пластичної хірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України. Тел.: (+380) 44 483-18-79; e-mail: malanchuk_v_a@ukr.net .