НИЧИТАЙЛО Михайло Юхимович

1796

06.02.1948-07.03.2021 рр., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 31.05.2017р. за спеціальністю “медицина невідкладних станів”, доктор медичних наук (1996), професор кафедри хірургії та трансплантології НМАПО ім.П.Л.Шупика (2001), лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (2004), заслужений лікар України (2008), завідувач відділу лапароскопічної хірургії і холелітіазу ДУ “Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України” (1999), заступник директора з наукової роботи «НІХТ ім. О.О. Шалімова» НАМН України (2003).


М.Ю.Ничитайло – один із провідних спеціалістів у галузі хірургії печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози, піонер та поборник лапароскопічної хірургії в Україні. Упродовж багатьох років виконує складні оперативні втручання при захворюваннях органів гепатопанкреатобіліарної зони, з традиційного та лапароскопічних доступів. Його оригінальні розробки оперативних втручань при рубцевих стріктурах жовчних проток, гострому та хронічному панкреатиті, пілородуоденальних пухлинах, селезінці одержали світове визнання.
Організатор хірургічної школи українських хірургів.

Основні напрямки науково-практичної діяльності професора Ничитайла: планова та невідкладна хірургія; невідкладні стани в хірургії; хірургія жовчних шляхів; лапароскопічна абдомінальна хірургія; хірургічне лікування жовчнокам’яної хвороби та її ускладнень (холедохолітіаз, гнійний холангіт, механічна жовтяниця) з пріоритетним використанням малотравматичних (лапароскопічних та ендоскопічних) методик; лікування захворювань печінки, селезінки і підшлункової залози з використанням сучасних лапароскопічних технологій та методів електрозварювання; реконструктивні хірургічні втручання при пошкодженнях позапечінкових жовчних протоків та післяопераційних рубцевих стриктурах; лапароскопічні втручання на органах черевної порожнини та заочеревинного простору: апендектомія, пластика кил різних локалізацій, видалення кіст та пухлин наднирників, операції при захворюваннях матки та її придатків.

За його участю розроблені програми навчання з циклів лапароскопічної, гепатобіліарної хірургії, хірургічної гастроентерології. Окремим досягненням стала розробка та впровадження в клінічну практику хірургічних методів електрозварювання живих, м’яких тканин ( відзначено Державною премією України в галузі науки та техніки).

М.Ю.Ничитайло – почесний член Всесвітнього товариства хірургів, член Європейського та Всесвітнього товариств гепатобіліарних та лапароскопічних хірургів, почесний член хірургічних товариств Росії, Молдови, Узбекистану. Віце-президент асоціації хірургів України.

Автор 572 наукових праць, присвячених різним аспектам хірургії, у т.ч. 16 монографій, 5 підручників, 52 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував 20 докторів та 23 кандидати медичних наук.

Основні наукові праці:  «Острый панкреатит и его осложнения»(1990), «Хирургия печени и желчевыводящих путей» (1993), «Хирургия поджелудочной железы» (1997), «Видеоэндоскопические операции в хирургии и гинекологии» (1999), «Минимальноинвазивная хирургия желчных путей» (2005), «Повреждения желчных протоков при холецистэктомии и их последствия» (2006), «Желчный перитонит»(2006), «Кисты и кистозные опухоли поджелудочной железы» (2012), «Спаечная болезнь: патогенетические аспекты развития, профилактика и лечение»(2014) та підручники «Шпитальна хірургія» (1999), «Невідкладна хірургія» (2000), «Клінічна хірургія» (2001), «Лекції з хірургічних хвороб та атлас операцій»(2008), «Хірургія» (2010) стали настільними книгами хірургів.


Служб.: 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30  ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України». Тел.: (044) 497-52-19;
e-mail: m.nychitaylo@gmail.com .