ЗАДОРОЖНА Тамара Данилівна

1969

Народилася 06.09.1938 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обрана 31.05.2017 р. за спеціальністю «патологічна анатомія», доктор медичних наук (1981), професор (1988), заслужений діяч науки і техніки України (1998), завідуюча лабораторії патоморфології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» (з 1981).


Одна з провідних патологоанатомів України. Займається розробкою, вдосконаленням і впровадженням перспективних та найсучасніших наукових напрямків перинатальної патологїї, патологічної анатомії дитячого віку. Створені та впроваджені в практику сучасні методи діагностики в системі мати-плацента-плід-новонароджений при акушерській, екстрагенітальній патології у матері, які сприяли профілактичним засобам для зменшення захворюваності дітей та стабілізації показників перинатальної смертності в Україні. Проведені наукові дослідження з визначення морфологічних, ультраструктурних і імунногістохімічних особливостей плаценти у жінок груп ризику з пухлиноутворення і встановлено предиктори плацентарно-ендометріальних порушень при онкопатології у жінок. Розроблені діагностичні критерії при хронічних вірусних гепатитах, патології шлунково-кишкового тракту у дітей на основі морфологічного дослідження біоптатів печінки, шлунка, дванадцятипалої, тонкої і товстої кишок. Впроваджені нові неінвазивні методи цитологічних та імуноцитохімічних досліджень бронхоальвеолярного лаважу у дітей при хронічній неспецифічній патології легенів, що дало можливість застосувати більш ефективні методи лікування. Важливим напрямком роботи є проведення дослідження органів – мішеней репродуктивної системи.

Автор та співавтор 391 публікації (в іноземних виданнях – 51), в тому числі є співавтором 7 монографій (2 з зарубіжною участю), 1 енциклопедії, 18 патентів, 2 методичних рекомендацій. Підготувала 17 кандидатів та 3 докторів наук.

Дійсний член Інтернаціональної академії патологів, Европейскої асоціації патологів та плацентологів, віце-президент Асоціації Патологів України з питань перинатальної і патологічної анатомії педіатрічного профілю, член спеціалізованої вченої ради Д26.003.06. при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, Європейської асоціації патологів, Міжнародної асоціації плацентологів, лауреат премії імені Ічікаво Фусає (Японія) (1996).

Тамара Задорожна є членом редакційної колегії та редакційної ради українських науково-практичних журналів: «Патологія», «Здоров'я жінки».

Основні наукові праці: «Radiation-Induced morphological changed in thyroids of infan who died in perinatal period» (1996), «The endometrial pinopodes in women with unexploined in fertility» (2005), «Особливості клітинного складу індукованого мокротиння у дітей з різними фенотипами бронхіальної астми» (2010), «Діагностичне значення експресії білка р16NК4а при цервікальних інтраепітеліальних дисплазіях на тлі запальних захворювань шийки матки» (2011), «Маркери запалення та апоптозу клітини індукованого мокротиння у дітей з бронхіальною астмою та рецедивуючим бронхітом» (2015), «Морфологічні та імуногістохімічні особливості плацентарно-ендометріальних структур при доброякісних і злоякісних пухлинах у жінок» (2015), «Патологія плаценти (Сучасні аспекти)» (2016), «Ранні репродуктивні втрати» (2016), «Імуногістохімічні особливості експресії прогестеронових рецепторів плацентарного бар’єра в жінок із багатоплідною вагітністю, що зумовлена ДРТ» (2016), «Comparative Clinical and Paraclinical Analysis of Ulcerative Colitis and Crohn’s Disease in Children» (2016).


Служб.: 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 8, тел.: (044) 483 16 12; (044) 483 92 31 е-mail: tdz2013@gmail.com .