Війна в Україні: вираз підтримки від Тілбурського університету. Нідерланди. War in Ukraine: expression of support

887

Шановні колеги та студенти

Війна, де б у світі вона не лютувала, є провалом усього, за що ми виступаємо: поваги до людської гідності як основи мирного співіснування та відкидання актів залякування та насильства як засобу припинення конфлікту та відмови від них. Те, що зараз ми бачимо війну, що розгорається, так близько від дому, вразило і глибоко зворушило нас. Ми зв’язуємось з нашим університетом-партнером, Українським Католицьким Університетом у Львові, висловлюючи нашу солідарність та підбадьорюючи. Вранці, 28 лютого 2022 р. вчені з Росії виступили із заявою, в якій закликають негайно припинити незаконне насильство. Як наукова спільнота, ми, безумовно, однозначно й щиро підтримуємо цей заклик.

Ми засуджуємо цю війну, і ми палко сподіваємося, що цей бездумний акт насильства скоро припиниться, оскільки він може призвести лише до людських жертв. Наші думки з народом України, особливо з родинами та друзями наших колег та студентів у зоні бойових дій.

Якщо ви хвилюєтеся або хочете з кимось поговорити, колеги завжди можуть звернутися до свого керівника. Для студентів доступні кілька ресурсів для допомоги, порад або консультацій.

Виконавча рада Тілбурзького університету,

Вім ван де Донк, Янтін Шуйт, Пауліна Снайдерс


War in Ukraine: expression of support

Dear colleagues and students,

War, wherever in the world it rages, is the failure of everything we stand for: respect for human dignity as the basis for peaceful coexistence, and rejecting and renouncing acts of intimidation and violence as a means to end conflict. That we now see a war erupting, so close to home, has shocked and touched us deeply. We are in contact with our partner university, the Ukrainian Catholic University in Lviv, expressing our solidarity and offering encouragement. Scholars from Russia have issued a statement this morning, calling for an immediate stop to the unlawful violence. As an academic community, we naturally, unequivocally and wholeheartedly endorse this call.

We condemn this war, and we ardently hope this mindless act of violence will stop soon because it can only lead to loss of life. Our thoughts are with the people of Ukraine, especially with the families and  friends of our colleagues and students in the war zone.

If you are worried, or want to talk to someone, colleagues can always turn to their supervisor. For students, several resources are available for help, advice, or counseling.

Tilburg University Executive Board,

Wim van de Donk, Jantine Schuit, Paulina Snijders