БІТЕНСЬКИЙ Валерій Семенович

3408

(14.02.1943 р.-16.12.2020 р.) член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 04.07.2007 р.  за спеціальністю психіатрія, наркологія; доктор медичних наук (1990 р.), професор (1991 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2000 р.), психіатр вищої категорії, „Відмінник охорони здоров’я”, головний науковий співробітник Українського НД інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України, професор кафедри біології і охорони здоров’я ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”.


Провідний учений у галузі психіатрії і наркології, відомий засновник нової концепції патогенезу наркологічних та психічних захворювань, яка базується на дослідженнях порушень пароксизмальної активності мозку та пластичності нервової тканини. Основні досягнення наукової діяльності – створення високоефективних методик терапії психічних та наркологічних захворювань. Автор нових напрямів у психіатрії та наркології: підліткова наркологія; психіатрія та медична психологія в немовлят ( до 1 року); клінічна наркологічна рецептологія. Розробив унікальну методику анкстиозної умовно-рефлекторної терапії алкоголізму та наркоманії.

Працював над вивченням впливу соціально-психологічної кризи в сучасному суспільстві на психіку людини, виявив нові клінічні та патогенетичні аспекти психогенних захворювань (ноогенні неврози). Був висококваліфікованим педагогом вищої медичної школи, підготував і видав підручник «Psychiatry. Course of lectures», який визнаний кращим у конкурсі навчальних посібників з психіатрії імені академіка В.П. Протопопова (2006).

Автор 235 наукових праць, в тому числі 9 монографій, підручників і посібників. Підготував 19 докторів та кандидатів наук.

Почесний член Української наукової спілки неврологів, психіатрів та наркологів України (2015), почесний член Науково-дослідницького товариства з вивчення алкоголізму (США), Всесвітньої та Європейської асоціацій психіатрів, Європейської Академії природничих наук (Німеччина, Ганновер), головний редактор журналів «Вісник психічного здоров’я», «Вісник психіатрії та психофармакотерапії», член редколегій багатьох вітчизняних та зарубіжних фахових журналів. Проведено понад 360 телевізійних лекцій з приводу актуальних психолого-психіатричних тем для дітей, підлітків, дорослих, осіб похилого та старечого віку.

Нагороджений орденом „За заслуги” ІІІ ступеню та „Знаком пошани” та медалями.

Основні наукові праці: „Наркоманії у підлітків” (1989 р.); „Підліткова наркологія” (1991 р.); „Акушерські та перинатальні аспекти наркоманії”(1997 р.,1999 р.); „Кіндлінг у формуванні патологічної домінанти, психічних розладів та їх терапії”(2001 р.); „Деякі міркування про  формування невротичних розладів та патологічних розладів особистості” (2005 р.);  „Клініко-патогенетичні  аспекти алкоголізму і наркоманій”(2007 р.);»Проблемы  нооэтики и механизмы ноогенных психических расстройств»(2008 р.); «Актуальні питання відновлювального лікування за умов трансформації системи охорони здоров’я в Україні» (2017), «Клінічна реабілітація хворих на цукровий діабет з коморбідними психопатологічними розладами» (2017); “Вплив внутрішнього застосування «Магнієвого масла» на тривожні і депресивні коморбідні розлади при хронічних остеохондрозах” (2017); “Застосування нейрофідбека для реабілітації самосвідомості девіантних підлітків і опосередкованої корекції поведінкових порушень. Міжнародний конгрес з медичної і психологічної реабілітації «Med&PsyRehab»” (2017).