БОБРОВ Володимир Олексійович

831

(08.01.1943 – 28.09.2014 р.) член-кореспондент Академії медичних наук України, обраний 05.04.1993 р. за фахом кардіологія, член-кореспондент НАН України (1991 р.), академік Академії Вищої школи  (1995 р.), доктор медичних наук (1980 р.), професор (1982 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1990 р.), лауреат премії ім. М.Д. Стражеска (1994 р.), Міністр охорони здоров'я України (1994 р.-1995 р.), завідувач кафедри кардіології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України (з 1985 р.).


Провідний учений в галузі кардіології України. Основний напрям наукових досліджень – серцево-судинна патологія, зокрема  порушення ритму серця, артеріальна  гіпертензія, організація  кардіологічної допомоги. Ним була запропонована нова оригінальна концепція "аритмогенного серця", подальша розробка якої дозволить вийти на якісно новий  рівень розуміння  фундаментальних аспектів патогенезу аритмій і обгрунтувати нові підходи до стратегії і тактики їх діагностики та лікування. Під керівництвом В.О. Боброва вперше в Україні були запроваджені методи внутрішньокоронарного тромболізису та ангіопластики. Проводиться значна і результативна робота з підготовки кадрів кардіологів для нашої держави. Як висококваліфікований клініцист, він проводив  велику лікувально- консультативну роботу  в Інституті кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, в ряді медичних закладів м. Києва  та України, був консультантом  ЛОО при Кабінеті Міністрів України.

Автор 950 наукових праць, серед яких 38 монографій, учбових посібників і програм з післядипломного навчання  лікарів-терапевтів і кардіологів, 30 патентів на винаходи.  Підготував 31 доктора і 74 кандидатів наук.

Був членом керівництва Європейської асамблеї кардіологів, членом Ради з клінічної кардіології Американської Асоціації серця, елект-президентом  наукових товариств  кардіологів  країн СНД, академіком Міжнародної академії інформатики при ЮНЕСКО, членом редколегій ряду фахових журналів України та Росії.

Основні наукові праці: "Синдром слабості синусового вузла та суправентрикулярні аритмії"(1991 р.); "Системна артеріальна гіпертензія при хронічних обструктивних  хворобах легенів"(1994 р.); "Рефрактерна тахіаритмія"(1994 р.); "Гомеостаз магния при эссенциальной гипертензии (клинико-физиологическая характеристика, патофизиология, гормональная регуляция, коррекция нарушений, обоснование выбора антигипертензивной терапии) (2004 р.).