ПРОДАНЧУК Микола Георгійович

2208
Народився 06.12.1954 р., член-кореспондента Академії медичних наук України, обраний 04.10.2002 р. за фахом  гігієна, доктор медичних наук (1993 р.), професор (1995 р.), "Заслужений лікар України" (1998 р.),  директор Інституту екогігієни і токсикології їм. Л.І. Медведя (1994 р.).


 
Один з провідних учених-гігієністів. Основні напрями його наукової діяльності спрямовані на  фундаментальні проблеми токсикології, гігієни ксенобіотиків, вивчення віддалених наслідків їх дії на організм, сучасних та  прогнозних тенденцій здоров'я  населення України та шляхів профілактики  впливу негативних  факторів. Під його керівництвом та за безпосередньою участю науково обгрунтовано і впроваджено в народне господарство більш як 80 гігієнічних нормативів на ксенобіотики у повітрі робочої зони, атмосфері  населених місць, води водоймищ, з них понад 30 ГДК; розроблено , затверджено та впроваджено 20 методичних вказівок щодо визначення вказаних полютантів в навколишньому середовищі.
 
Автор 277 наукових праць,  серед них 25  винаходів.
 
Голова Товариства токсикологів України, експерт ВООЗ з питань організації охорони здоров'я, експерт-токсиколог Програми ООН по довкіллю (UNEP), член робочої групи Міністерства охорони здоров'я з питань підготовки проектів законодавчих актів в галузі охорони здоров'я, офіційний науковий консультант Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства, член редакційних колегій наукових журналів "Современные проблемы токсикологии", "Довкілля та здоров'я', "Food & Chemical Toxicology" Pergamon Press.
 
Основні наукові праці: "Современные проблемы комплексного токсиколого-гигиенического регламентирования пестицидов" (2000 р.); "Поверхнево-активні речовини в агропромисловому комплексі: еколого-гігієнічні аспекти" (2000 р.); "Принципы оценки токсикологических экспериментов на животных с учетом  различной чувствительности к токсикантам   взрослых и детей" (2001 р.); "Токсикологічна наука в Україні: досягнення, стан та перспективи розвитку , інтеграція з світовою наукою" (2001 р.); "Гігієна: проблеми і перспективи" (2002 р.).


Служб.: 01021, м. Київ-21, вул. Грушевського, 7, Міністерство охорони здоров’я України, 03680, Київ-80, вул. Героїв Оборони, 6, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, тел.: (+380) 44 260-72-00, 253-94-17