ЛІСОВИЙ Володимир Миколайович

2607
Народився 02.10.1956 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 13.09.2010 за спеціальністю урологія, доктор медичних наук (2000), професор (1997), заслужений лікар України (1998), лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2010), ректор Харківського національного медичного університету (2005), керівник Обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І.Шаповала (2001), завідувач кафедри урології, нефрології та андрології Харківського національного медичного університету (1996), почесний громадянин міста Харкова (2012 р.).

Один із провідних учених в галузі урології. Коло наукових інтересів професора В. М. Лісового охоплює питання оптимізації діагностики і лікування онкоурологічної та андрологічної патології, специфічних і неспецифічних захворювань сечостатевих органів, термінальної ниркової недостатності із застосуванням хронічного гемодіалізу, перитонеального діалізу, трансплантації нирки, полісистемних і поліструктурних пошкоджень органів тазу.
 
Започаткував нові напрямки розвитку реконструктивної урології (створення штучного сечового міхура у жінок зі статевих органів); радіологічної діагностики урологічних та нефрологічних захворювань (запропоновано новітні урорадіологічні технології діагностики функціонального стану нирок); андрології (розроблено низку методів хірургічного малоінвазивного лікування чоловічого безпліддя); хірургічної нефрології (органозберігаючих хірургічних втручань на нирках).
 
Уперше на Лівобережній Україні під керівництвом В. М. Лісового розроблені та впроваджені лапароскопічні операції позаочеревного доступу – пієло- та уретротомію, пластичні та реконструктивні операції на нирковій мисці та сечоводі. Досліджено показання та ефективність застосування пункційної тонкоголкової біопсії нирок, сечового міхура, простати, перкутанної пункційної аспірації та оклюзії кіст нирок.
 
Автор та співавтор понад 700 наукових публікацій, 45 патентів на винаходи та 41 на корисні моделі. Підготував 4 докторів та 19 кандидатів наук. 

Віце-президент Асоціації урологів України, голова Експертної ради з медицини та фармації при Державній акредитаційної комісії України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів І-ІV рівня підготовки фахівців, заступник голови Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Харківського регіону, заступник голови Харківського осередку асоціації урологів України, головний редактор чотирьох наукових фахових журналів та член редколегій та редакційних рад 10 центральних фахових журналів, 5 вітчизняних та іноземних науково-практичних журналів, член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з клінічної медицини (хірургічні хвороби), член Президії Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров`я України, член секції медицини Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, керівник Навчального науково-виробничого комплексу Харківського національного медичного університету «Урологія і нефрологія». Входить до складу колегії Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації. З 2006 по 2010 р.р. був депутатом Харківської міської ради 5 скликання, головою Постійної комісії міської ради з охорони здоров’я та соціального захисту. Експерт Фонду Ромуальдо Дель Бьянко при ЮНЕСКО.

Є членом Європейської асоціації урологів (EAU), Європейської асоціації репродуктології та ембріології людини (ESHRE), Європейської асоціації урорадіології (ESUR). Кавалер “Золотого знаку EAU”.

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2016), повний кавалер ордена «За заслуги», Почесними грамотами Верховної Ради України (2010); Кабінету Міністрів України (2007), Національної академії медичних наук України (2011), Міністерства охорони здоров’я України (2006, 2012). У 2001, 2002 та 2009 роках його визнано Лауреатом рейтингу «Харків’янин року». У 2012 році він став лауреатом всеукраїнського конкурсу «Національна медична премія». У 2016 році нагороджений Знаком пошани Національної академії медичних наук України.

 
Основні наукові праці: “Возможности лучевой диагностики в выборе хирургической тактики при двусторонней калькулезной обструкции верхних мочевыводящих путей” (1999), “The treatment of metastatic Prostate Cancer in terminally ill patients” (2000), “Improvement of urinary obstructive symptoms after selective cryolysis of anterior lobe of the pituitary gland in men with metastatic prostate cancer” (2001), “Сучасні схеми хіміотерапії гормонально-резистентного раку передміхурової залози” (2002), “Шляхи запобігання висхідному пієлонефриту при формуванні ортотопічного сечового міхура” (2003), “Урофлоуметрия при патологии нижних мочевых путей” (2004), “Застосування власної піхви для ортотопічної неоцистопластики” (2005), “Хвороби нирок та вагітність” (2006), “Ультрасонография в онкоурологии” (2009) та ін.


Службова адреса: 61022 м. Харків, пр. Науки, 4, Харківський національний медичний університет. Тел. (057) 705 07 11. E-mail: rektor@knmu.kharkov.ua . Сайт: http://www.knmu.kharkov.ua/