ЛІСЯНИЙ Микола Іванович

4364
(06.04.1946-13.05.2023 рр.), член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 28.12.2011 р. за спеціальністю імунологія; доктор медичних наук (1981 р.), професор (1989 р.), Заслужений діяч науки і техніки (1996 р.), лауреат іменної премії О.О.Богомольця (1984), клінічний імунолог вищої категорії, „Відмінник охорони здоров’я” завідувач лабораторно-експериментального сектору ДУ „Інститут нейрохірургії НАМН України”, начальник відділу нейроімунології ДУ „Інститут нейрохірургії НАМН України”.


Провідний учений в галузі імунології, відомий як організатор нового напрямку імунології – нейроімунології. Основні напрямки наукової діяльності: взаємодія нервової та імунної систем в нормі та патології, аутоімунна патологія та її діагностика і лікування, імунодефіцитні стани та їх корекція, радіаційне враження нервової та імунної системи, нейроонкологя та імунотерапія пухлин головного мозку, імунологія та імунотерапія стовбурових клітин.
Вніс суттєвий вклад в розробку проблеми радіаційного ураження малими дозами ЦНС та визначив значення радіаційного та аутоімунного чинника в прогредієнтному перебігу пострадіаційної енцефалопатії, описав окрему форму імунної недостатності організму – нейрогенний імунодефіцит і запропонував шляхи його лікування, доказав в експериментально-клінічних дослідженнях існування регіонарної імунної системи в головному мозку та її зв’язок з імунною системою організму, вивчив механізми розвитку імунних реакцій при нейротрансплантації. Розробив та впровадив в клінічну та лабораторну практику цілу низку методів діагностики та лікування, що захищені 25 авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами.
Автор 460 наукових робіт, із них 9 монографій. Підготував 3 докторів наук та 22 кандидатів наук.
Був багато років віце-президентом Української Асоціації фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, член Європейської асоціації нейроімунологів, член Нью-Йоркської Академії наук, член редколегії 4 фахових журналів.
Нагороджений Почесною грамотою Верховної ради України (2006 р.), Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2011 р.), Почесною грамотою НАН України, багатьма грамотами МОЗ України та НАМН України, медаллю „Ветеран праці” (2007 р.), Нагрудним Знаком „Винахідник СРСР” (1989).
Основні роботи: „ Антитела и регуляция функций организма” (1982), „Черепно-мозговая травма и имунологическая реактивность организма” (1981), „Иммунная система головного мозга” (1991),  “Послерадиационная энцефалопатия” (1993) , “Иммунология и иммунотерапия рассеянного склероза” (2003), “Нейрогенная дифференцировка стволовых клеток” (2005), “Глиомы головного мозга” (2007), „Иммунология и иммунотерапия злокачественных опухолей головного мозга» (2011),  національний підручник “Імунологія” (2013).