Заголовок

734

22-23 травня 2013 року АР Крим, м. Алушта відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти донорства, забезпечення вірусної безпеки компонентів та препаратів донорської крові в Україні», присвяченій 80-ти річчю Кримської республіканської установи «Центр служби крові».

Організатори конференції: Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство охорони здоров’я України АР Крим, Асоціація служби крові України, ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України».

В рамках науково-практичної конференції було обговорено модернізацію системи охорони здоров’я України в нових соціально-економічних умовах при забезпечені доступності, якості та безпеки медичної допомоги населенню, а також аналіз нормативних документів, які є діючими станом на 01.01.2013 року та регламентують роботу закладів служби крові України.