VI науковий симпозіум до 20-річчя створення ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»

720

Установи-організатори проведення заходу:  

  • Національна академія медичних наук України;   
  • ВГО “Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії”; 
  • ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України». 

Симпозіум офіційно внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році (розділ «Симпозіуми»).
28 – 29 вересня 2017 року відбувся VІ науковий симпозіум з міжнародною участю „Українська ендоваскулярна нейрорентгенохірургія: досягнення та напрями розвитку", присвячений 20-річчю створення ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України».

У роботі наукового симпозіуму взяли участь 75 фахівців з ендоваскулярної нейрорентгенохірургії, нейрохірургії, ангіології. 

Основні тематичні напрями симпозіуму:

  • Історія розвитку ендоваскулярної нейрохірургії в світі та в Україні. Внесок вітчизняних лікарів в розвиток сучасної інтервенційної нейрорадіології та загальної інтервенційної радіології.
  • Досягнення ендоваскулярної нейрорентгенохірургії в України: нові тенденції, технології та можливості; проблеми та складнощі.
  • Ендоваскулярне та комбіноване лікування судинної патології центральної та периферичної нервової систем: церебральні аневризми, артеріовенозні мальформації, геморагічні та ішемічні інсульти, стенози та тромбози судин голови та шиї, нейроофтальмологічна, нейроонкологічна та неврологічна патологія в ендоваскулярній нейрорадіології: цікаві клінічні випадки, помилки, нестандартні ситуації та рішення, казуси.
  • Ендоваскулярна радіологія в лікуванні патології інших органів та систем: можливості, результати, успіхи, перспективи.

За традицією відкрив симпозіум голова ВГО «УАЕН», директор ДУ «Науково-практичного Центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», д.мед.н. Дмитро Щеглов.

Участь у роботі наукового зібрання взяв президент НАМН України Віталій Цимбалюк. Він привітав учасників із ювілеєм та зауважив:  

«Науковий симпозіум, присвячений 20-річної успішної діяльності ДУ «Науково-практичного Центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», що зарекомендував себе, як провідна установа в галузі інтервенційної нейрорадіології та судинної хірургії. Бажаю плідної та успішної роботи VІ науковому симпозіуму з міжнародною участю та виражаю впевненість, що його рішення будуть сприяти подальшому розвитку та впровадженню в медичну практику новітніх досягнень ендоваскулярної нейрорадіології».

Завідувач кафедри нейрохірургії НМАПО ім. П.Л. Шупка, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Микола Поліщук у своєму виступі підкреслив сучасність ендоваскулярної (внутрішньо- судинної) нейрорентгенохірургії – одній з найскладніших і найважливіших галузей медицини. Він підкреслив, що завдяки видатному нейрохірургу професору Віктору Щеглову, засновнику та першому директору ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», наша країна зробила чи ненайбільший у світі внесок у розвиток цього напряму.

Роботу Симпозіуму відкрив д.м.н. Дмитро Щеглов доповіддю, яка була присвячена «Історії розвитку ендоваскулярної нейрохірургії в Україні, відкриттю ДУ «Науково-практичного Центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», внеску професора Віктора Щеглова в розвиток української нейрорентгенохірургії».

В 2017 році Науково-практичному центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України виповнилось 20 років. Історія установи розпочалась з 1997 року. Ініціатором його організації, науковим керівником був професор Віктор Іванович Щеглов, якого тоді підтримали Президія НАМН України та Президент НАМН академік Олександр Возіанов. Завдяки Віктору Щеглову провідна роль в цьому напрямі медицини належить Україні. Позаяк ендоваскулярну медицину світ визнав видатним досягненням ХХ століття – вона здійснила переворот у науці та практиці.

В роботі наукових сесій VІ наукового симпозіуму:

  • висвітлено інноваційні способи ендоваскулярного та відкритого хірургічного лікування судинної патології головного та спинного мозку, цікаві випадки з практики, складні ситуації під час оперативних втручань.
  • розглянуто можливості ендоваскулярної нейрорентгенохірургії для надання допомоги при травматичних ушкодженнях судинної системи головного, спинного мозку та інших судинних басейнів, які виникають в результаті поранень під час бойових дій в зоні АТО.
  • обговорено питання лікування ішемічного інсульту на сучасному рівні в нашій країні, що на теперішній час цілком реально, враховуючи практичний потенціал, знання й уміння практикуючих лікарів.

Організація медичної допомоги такого рівня вимагає консолідації різних медичних служб, використання існуючих можливостей ендоваскулярного напряму, створення нових регіональних центрів і реорганізації існуючих відділень. Зменшення строків госпіталізації й збереження високої якості життя хворих з гострим інсультом приведуть до зниження необхідності надання їм постійної медичної й соціальної допомоги.

Крім того під час симпозіуму проведено телеміст з Dr. Markus Holtmannspoetter (Senior Consultant for Interventional Neuroradiology, USA). Теми його лекцій: «Where and how to use WEB» та «Phil a new liquid embolic material», які присвячені новим світовим розробкам ендоваскулярних засобів та особливостям їх використання.

Приємно зазначити, що до уваги присутніх були запропоновані не лише наукові доповіді та лекції, а й практичні рекомендації та методичні інновації. Було проведено майстер-класи, які виявили велику зацікавленість учасників.

За результатами роботи VI науковий симпозіум ендоваскулярних нейрорентгенохірургів України визнано наступним етапом розвитку української ендоваскулярної нейрорадіології, а також інтервенційної радіології. Адже даний захід дозволив оцінити рівень розвитку сучасних інтервенційних технологій в Україні та за кордоном, підвищити рівень обізнаності наукової та практичної спільноти з питань сучасного стану наукових досягнень в галузі інтервенційної нейрорадіології.

В рамках Симпозіуму проведено засідання ВГО «Українська Асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії», де був представлений звіт про роботу Асоціацій та окреслені плани подальшої діяльності, обговорені організаційні питання.

Під час роботи симпозіуму відбулась виставка лікарських препаратів, медичного обладнання та інструментів.
Всі учасники отримали сертифікати.

Більше інформації про роботу симпозіуму на сайті: http://www.npc-kiev.com.ua/

На фото:  Президент НАМН України, академік В. І. Цимбалюк виступає з привітанням учасників Симпозіуму