СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАМН УКРАЇНИ до 2022 року

1532

Головне призначення Стратегії реформування та розвитку Національної академії медичних наук України – створення умов розвитку охорони здоров'я шляхом організованого та планомірного впровадження передових, готових до застосування науково-технічних досягнень медичної науки.
НАМН України розроблено Стратегію реформування та розвитку Національної академії медичних наук України на період до 2022 року. 28 вересня 2017 року на засіданні Бюро Президії НАМН України було схвалено головний програмний документ, яким у своїй діяльності Національна академія медичних наук України керуватиметься у наступні 5 років.

Стратегію розроблено на виконання постанови Верховної Ради України від 12 липня 2017 р. № 2133-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні».

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України-Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка від 21.08.2017 № 31798/1/1-17, Стратегію розвитку НАМН України
надіслано Голові Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України.

Стратегія є основним регулюючим  документом для дій на шляху досягнення стратегічних цілей. Крім того,  до процесу реалізації Стратегії буде долучене широке коло зацікавлених сторін у межах їх сфер відповідальності.

Реалізація Стратегії передбачає суттєве підвищення конкурентоспроможності наукових досліджень і удосконалення управління діяльністю наукових установ НАМН України зі створенням єдиної системи планування досліджень і реалізації результатів науково-дослідних робіт, організації ефективної міжвідомчої співпраці та співробітництва з орієнтацією на переважний розвиток профілактичної медицини.

В документі визначено також пріоритетні напрями розвитку наукових досліджень у сфері медицини, шляхи удосконалення фінансового, матеріально-технічного та іншого ресурсного забезпечення.

На сьогодні, апаратом Президії НАМН України спільно з науковими установами розробляється план заходів щодо реалізації Стратегії, який буде поданий на затвердження Президії НАМН України.
Контроль за реалізацією заходів Стратегії здійснюватиметься Президією НАМН України.


Ознайомитись із повним текстом Стратегії розвитку НАМН України до 2022 року можна на сайті у розділі: Про НАМН – Концепція розвитку .