Зміни до Статуту НАМН України, що пропонується розглянути на Загальних зборах НАМН України

582

Відповідно до Закону України від 01.07.2022 р. № 2347-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» пропонується внести зміни до Статуту Національної академії медичних наук України»:

  1. У підпункті 2.7 пункту 2.2 розділу 2 слова «третинної (високоспеціалізованої)» замінити словом «спеціалізованої».
  2. У пункті 3.11 розділу 3 слово «високоспеціалізована» замінити словом «спеціалізована».