Лекторій з питань біоетики та біоетичної експертизи для молодих науковців НАМН України продовжує свою роботу

512

Останнім часом було проведено декілька чергових заходів Лекторію з питань біоетики та біоетичної експертизи, що спільно з Радою молодих учених закладів НАМН України та за ініціативою Президента НАМН України, академіка В.І. Цимбалюка працює для підвищення біоетичної та методологічної компетенції молодих науковців та членів етичних комісій закладів НАМН України.

7-го травня 2021 року на платформі ZOOM було проведено лекцію-вебінар за темою «Біоетичні колізії у науковій і практичній діяльності: досвід нейроетики». Запрошеним лектором з даної теми був д.мед.н., професор Володимир МЕДВЕДЄВ, який блискуче дав свій професійний погляд на етичні проблеми сучасної нейрохірургії та взагалі нейронаук, на деякі проблеми організації медичних досліджень та контролю якості таких досліджень. У другій частині заходу було проведено аналіз змісту збірника праць «Біоетика: від теорії до практики» (Київ, ВД «Авіцена», 2021). У цьому збірнику праць опублікована також стаття «Мозок у вирі: нейроетика на шляху до нейроетикету» (співавтори: академік НАМН України В.І. Цимбалюк, проф. В.В. Медведєв), зміст якої стосувався теми основної доповіді лекції-вебінару. Під час обговорення теми слухачі – представники практично всіх наукових закладів НАМН України (біля 50 слухачів – молодих науковців) мали можливість почути відповіді на свої питання, що стосуються актуальних методологічних та етичних проблем організації біомедичних досліджень.

Наступна лекція-вебінар відбулась 11-го травня 2021 року. Тема лекції: «Історичні, наукові та соціальні фактори ризику антигуманних дій японських вчених-дослідників під час Другої Світової війни». Цю доповідь-презентацію для молодих науковців НАМН України зробила студентка-медик НМУ імені О.О. Богомольця Ольга СВИРИДЮК. Модератором вказаних заходів був доцент Анатолій Єгоренков – радник Президента НАМН України з питань біоетики.