Про припинення дії контракту з керівником ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України» Чернюком В.І.

1230

Президія НАМН України на засіданні 5 листопада 2020 року, відповідно до поданої заяви чл.-кор. НАМН України Чернюка Володимира Івановича про звільнення за власним бажанням в звязку хворобою з посади директора ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України», припинила дію контракту з ним з 8 листопада 2020 року.