ВІД ЗАПОЧАТКУВАННЯ ПРОЄКТУ – ДО ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ

93

У вересні 2021 року представники наукових установ НАМН України, МОН України, МОЗ України, Мінекономіки, громадських організацій та харчових підприємств розробили і започаткували основні засади реалізації довгострокового науково-дослідницького та просвітницького проєкту з такою багатообіцяючою назвою: «Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи»/

І протягом 4 років основні положення проєкту реалізуються шляхом проведення міжнародних науково-практичних конференцій, засідань круглих столів, виконання спільних теоретичних та експериментальних досліджень, упродовж яких відбувається інтенсивний обмін досвідом, інноваційними рішеннями, обговорення перспектив розвитку майбутніх напрямів проєкту.

Про загальнодержавне значення проєкту свідчить перелік питань та наукових інтересів його учасників. Діапазон проблем, які розглядаються, надзвичайно широкий – від «Харчування дітей від запліднення до довголіття» (автори І.М. Ємець, д. мед. н., професор, директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, та Н.Я. Скрипченко, д. мед. н., професор, завідувач відділення ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук’янової НАМН України») до «Напрямів забезпечення здоровим харчуванням різних груп населення в Україні» (автор І.О. Романюк, д. т. н., Інститут продовольчих ресурсів НААН України) та «Питань екобезпеки технологій виробництва здорових харчових продуктів з використанням натуральних харчових інгредієнтів» (колектив авторів ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», та І.М. Сметанська, Університет прикладних наук Ваєнштефан, Тріздорф, Німеччина).

Оцінюючи тематичні напрями роботи конференцій, дискусійні питання, що виникають під час обговорення доповідей, реакцію виробників харчової продукції, можна констатувати, що всі учасники проєкту (коло яких постійно розширюється) надають великого значення питанням збереження стану здоров’я населення України, забезпечення його доступним, якісним і безпечним харчуванням. Це розглядається одночасно як медична проблема та харчова, а оздоровче харчування стало основою співпраці медицини і харчових технологій.

У резолюціях конференції постійно акцентується увага на поглибленні співпраці наукових організацій медичного та харчового спрямування в науковій і практичній діяльності. На виконання цього положення підписано Меморандум, гарантами якого виступають Олександр Юхимович Шевченко, ректор НУХТ, д. т. н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, та Борис Микитович Маньковський, директор ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки.

Меморандум окреслює загальні засади визначення напрямів та умов співробітництва між нашими установами у реалізації спільних заходів з виконання проєкту «Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи», консолідує зусилля, пошук та втілення ефективних форм співпраці.

Наукова діяльність : ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»традиційно має три основні напрями:

Біологія старіння – фундаментальні дослідження механізмів старіння та вивчення чинників, які цей процес сповільнюють або прискорюють;

Клінічна геронтологія та геріатрія – дослідження взаємозв’язку процесу старіння та вікової патології;

Соціальна геронтологія та герогігієна – аналіз демографічної ситуації, умов життя, характеру харчування, трудової діяльності, їхнього впливу на стан здоров’я та тривалість життя населення України.

Перелік наукових напрямів діяльності Інституту геронтології свідчить про безумовну ефективність, доцільність і актуальність співпраці між нашими установами. Особливо вагомі результати можна прогнозувати, орієнтуючись на перший та третій наукові напрями Інституту, пов’язані з вивченням впливу характеру і структури харчування на стан здоров’я людей та механізми старіння.

Джерело інформації: ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

https://www.geront.kiev.ua/public-relations/news/from-start-of-project-to-signing-of-memorandum/