ШИРОБОКОВ Володимир Павлович

3260
Народився 05.04.1942р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 23.05.2012 р. за спеціальністю мікробіологія, вірусологія; академік Національної академії наук України, обраний 16.05.2003 за спеціальністю мікробіологія, вірусологія;  дійсний член Російської Академії медико-технічних наук (1999 р.) , доктор медичних наук (1978 р.), професор (1980 р.), почесний професор Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського (2012 р.), почесний професор Інституту мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова (2012 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1996 р.), лауреат премії ім. акад. І.М. Блохіної Російської академії медико-технічних наук (2001 р.), вірусолог вищої категорії,  декан  лікувального факультету  (1985-1990 рр.) та проректор з навчальної роботи (1990-2003 рр.) КМІ (далі – НМУ) імені О.О.Богомольця; завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (з 1979 р.).

 
В.П.Широбоков – відомий вчений і педагог в галузі медичної мікробіології та вірусології. В галузі вірусології В.П.Широбоков протягом багатьох років розвиває фундаментальні і прикладні проблеми ентеровірусології: біологічні і генетичні властивості ентеровірусів, їх поширення в оточуючому середовищі, патогенез ентеровірусних захворювань людини, удосконалення методів вірусологічної діагностики. Відкрите ним явище дисоціації ентеровірусів під час репродукції в клітині має принципове загальнотеоретичне і медичне значення. Більшість з його робіт спрямовані на клініку, розкриття патогенезу інфекційних захворювань. Важливе значення має також серія досліджень санітарно-вірусологічного напрямку.
 
В галузі мікробіології відомі його роботи і монографії, присвячені проблемам мікробної екології людини. Окремим важливим напрямком досліджень є наукове обґрунтування захисту навколишнього середовища та питної води від патогенних мікробів. Вніс суттєвий вклад в розробку питань екологічної мікробіології, ролі найпростіших  як резервуара патогенних мікробів і вірусів.  Він є автором відомих підручників і керівництв з медичної мікробіології, які вийшли друком не лише українською і російською, але й іншими європейськими мовами, багатьох програм з мікробіології і вірусології для студентів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів.
 
Автор 494 наукових праці, з них 8 підручників, 42 навчальних посібники для студентів і лікарів, 14 монографій, 57 патентів і авторських свідоцтв. Підготував 10 докторів та 24 кандидати наук.

Член НАЗЯВО при Кабінеті Міністрів України, голова проблемної комісії з мікробіології і вірусології МОЗ та НАМН України, головний позаштатний спеціаліст з мікробіології та вірусології МОЗ України, член Національногокомітету при МОЗ України з ліквідації поліомієліту, член експертної ради ВАК України «Профілактична медицина», член редакційних рад ряду фахових журналів.
 
Нагороджений орденом "За заслуги" ІІ та ІІІ ступеню, орденом "Рівноапостольного князя Володимира" ІІІ ступеню, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, медалями НАМН України (2003, 2012), відзнаками НАН України "За підготовку наукової зміни"(2012) та «За наукові досягнення»(2013).
 
Основні наукові праці: “СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита“ (1988); “Практическая вирусология“ (1989); “Медицинская микробиология, вирусология, иммунология“ (учебник, 1994); "Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія" (підручник, 2011), російськомовний варіант підручника (2015); “Мікробна екологія людини з кольоровим атласом“ (навчальний посібник, 2011); "Интегральная  роль симбиотической микрофлоры в физиологии человека“ (2011); );«Мікробіологічна діагностика бактеріальних, вірусних, грибкових, паразитарнихінфекцій» (Європейська база знань з внутрішніх хвороб, україномовна версія, 2014).


Служб.: 01601, Київ, бульв. Т.Шевченко, 13, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, тел./факс: (044)483-95-60  Електронна адреса:  shirobokov-bent@rambler.ru