ГЖЕГОЦЬКИЙ Мечислав Романович

2658

Народився 12.04.1952 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 04.07.2007 р. за спеціальністю "гігієна, медична екологія"; доктор медичних наук (1998), дійсний член Папської академії «Provita”, професор (1999), Заслужений діяч науки і техніки (2002), лауреат премії АМН України (2004), член Наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини при Президії НАМН, перший проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького ( з 1998), професор кафедри нормальної фізіології ЛНМУ.


Відомий вчений в галузі екологічної фізіології та профілактичної токсикології. Основні напрями науково діяльності: розробка методологічних аспектів медико-екологічних проблем на стику фізіології, профілактичної токсикології та гігієнічного регламентування ксенобіотиків. Вперше запропонував оригінальні методичні підходи до оцінки шкірно- резорбтивної токсичності ксенобіотиків при надходження з водного середовища. Вніс суттєвий вклад у розробку проблеми нормативного регламентування хімічної безпеки людини у звичайних та екстремальних умовах праці і стану навколишнього середовища. Запровадив у практику методологію системного регламентування ксенобіотиків у різних середовищах за звичайних умов та за умов хімічних аварій. Обґрунтував гігієнічні нормативи для 50-ти шкідливих хімічних речовин у воді водойм. Вперше запропонував аварійні гранично допустимі концентрації для працюючих і населення 10-ти пріоритетних для України аварійно-небезпечних речовин. Опрацьовано та розвинено нові підходи до вивчення взаємодії організму із зовнішніми агентами в процесі адаптації до хімічно- зміненого середовища, захищені 30 авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами.

Автор 448 наукових робіт, в тому числі 14 наукових монографій, 24 підручниів та посібників. Підготував 19 кандидатів та докторів наук.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 за спеціальністю «нормальна фізіологія, патологічна анатомія» у Львівському національному університеті імені Данила Галицького, головний редактор журналу « Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія», заступник головного редактора журналу «Практична медицина», Віце-президент Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка, член наукових асоціацій України, Польщі, Італії, голова Львівського відділення Українського фізіологічного товариства. Нагороджений Почесною грамотою Верховної ради України.

Основні наукові праці: «Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини» (1999), «Человек в измерениях ХХ века» (2001), «Профилактическая токсикология и прикладная физиология: общность проблем и пути решения» (2003), «Екологічні катастрофи у світі та в Україні» (2005), «Професори ЛНМУ 1784-2006» (2006), «Нариси профілактичної медицини» (2008), «Фізіологія. (Видання друге, виправлене і доповнене)» (2015), «Фізіологія. Короткий курс» (2015), «Фізіологія. Навчально-методичний посібник з курсу нормальної фізіології (для студентів фармацевтичних факультетів) (2015)».

Голова спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 за спеціальністю «нормальна фізіологія, патологічна анатомія» у Львівському національному університеті імені Данила Галицького, головний редактор журналу « Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія», заступник головного редактора журналу «Практична медицина», Віце-президент Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка, член наукових асоціацій України, Польщі, Італії, голова Львівського відділення Українського фізіологічного товариства.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної ради України.


Служб.: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Тел./факс: (+380) 32 260 32 44, e-mail: gzhegotsky@meduniv.lviv.ua .