Заголовок

635

Науково – практичні конференції – лютий 2014
 

№з/п Дата та місце проведення Назва заходу, тема Організація, відповідальна за проведення заходу
(адреса, телефон оргкомітету)
1 3 лютого,
м. Київ
 Науково-практична конференція
«Актуальні питання торакальної хірургії», присвячена 100-річчю з дня народження проф. Г.Г.Горовенка
 
ДУ «Національний інститут ім. Ф.Г. Яновського НАМН України».
03680, м.Київ, вул.. М.Амосова,10.
Тел.(044)275-04-02, (044)275-57-00
2 13-14 лютого,
м.Київ
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Шалімовські дні: актуальні проблеми клінічної хірургії» ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України».
03680, м.Київ, вул.. Героїв Севастополя,30.
Тел. (044) 497-52-19, (044)497-50-65
3 20-21 лютого,
м. Донецьк
Науково-практична конференція з міжнародною участю «лікування ран та їх наслідків:досвід, досягнення і перспективи», присвячена 75-річчю проф. Е.Я.Фісталя. ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака НАМН України».
83045,м Донецьк,пр. Ленінський,47.
Тел. (062)313-11-22, (062)387-50-27