САЄНКО Валерій Феодосійович

3218
Народився 11.05.1941 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 04.04.1993 р. за спеціальністю "хірургія", член-кореспондент НАН України (1991), доктор медичних наук (1980), професор (1984), лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки (1987),  Державної премії  України (2005), премії імені акад. В.В. Вернадського НАН України (2005),  Заслужений діяч науки і техніки України (1992), директор Інституту хірургії і трансплантології АМН України (1992 – 2007).


 
Провідний учений в галузі хірургічної гастроентерології, хірургічної інфекції та трансплантації органів. Основні напрями наукової діяльності спрямовані на фундаментальне обгрунтування,   розробку та широке впровадження в клінічну практику методів хірургічного лікування виразкової хвороби та пострезекційних синдромів, методів реконструктивних втручань на органах травної системи, хірургічного лікування гастринпродукуючих пухлин підшлункової залози; розкриття та вдосконалення пріоритетних напрямів лікування сепсису, застосування антибіотиків; лікування захворювань стравоходу, шлунка, кишечника, хірургію гриж, лапароскопічну хірургію,  трансплантацію органів .
 
В.Ф. Саєнко провів велику роботу по реорганізації Інституту клінічної та експериментальної хірургії в Інститут хірургії і трансплантології. Під його керівництвом  та безпосередній участі вперше в Україні виконані операції трансплантації серця, печінки  та підшлункової залози від живого донора, проводяться пересадки нирок від трупного та родинного донора.
 
Автор 515  наукових друкованих праць,  серед них 16 монографій і 58 винаходів. Підготував 15 докторів та 29 кандидатів наук.
 
Президент Асоціації хірургів України, голова Республіканської проблемної комісії з хірургії,  член асоціації хірургів ім. M.I. Пирогова, почесний член Краківського товариства хірургів ім. Рідигера, член Міжнародної спілки хірургів, Міжнародної асоціації гепатобіліарної хірургії, Міжнародної асоціації хірургії ожиріння, Міжнародної асоціації трансплантації печінки.
 
Нагороджений орденами "За заслуги" III та II ступенів, Почесною Грамотою Верховної  Ради України.
 
Основні наукові праці: "Хирургия желудка и двенадцатиперстной кишки" (1972);  "Хирургия пищевода" (1975); "Хирургия кишечника" (1977); „Хирургия пищеварительного тракта”(1987);  "Сепсис и нозокомиальная инфекция" (2002); "Сепсис и полиорганная недостаточность" (2005).