Заголовок

583

24-25 жовтня 2013 року на базі ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», у місті Харкові відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків». 
На конференції планується розглянути проблеми преморбідних станів у школярів, їх діагностики та профілактики, обговорення наступних питань:
1. Стан здоров’я дітей шкільного віку та підлітків, чинники, що його формують.
2. Соматостатевий і психічний розвиток підлітків, механізми регуляції, вікові нормативи.
3. Інноваційні технології діагностики, профілактики, прогнозу перебігу та лікування найбільш поширених в шкільному віці соматичних захворювань та психічних розладів.
4. Медичне та санітарно-гігієнічне забезпечення учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.
5. Здобутки клінічної та профілактичної медицини щодо охорони здоров’я дітей шкільного віку.
6. Здорове харчування і рухова активність дітей шкільного віку.
7. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків.
8. Шляхи розвитку загальноосвітнього навчального закладу зі створення здоров’язбережувального освітнього простору.
9. Превентивне середовище сучасного навчального закладу.