РОМОДАНОВ Сергій Андрійович

2633
(24.01.1942 р. – 23.06.2016 р.), член-кореспондент Академії медичних наук  України, обраний 25.03.1994 р. за спеціальністю онкологія, доктор медичних наук (1980 р.), професор (1982 р.), лауреат премії ім. М. Островського, професор кафедри  нейрохірургії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (з 1982 р.).


 
Висококваліфікований  фахівець, один з провідних учених в галузі нейрохірургії. Головний напрям наукових досліджень: комбіноване лікування злоякісних гліом головного мозку. Нові принципи лікування дозволили йому сполучити хірургічне видалення пухлин з антибластичною хіміотерапією і променевою терапією на фоні штучної гіперглікемії, імунотерапії та гормонотерапії. За його участю розроблені нові антибластичні препарати "Реуміцін" та "Хлофіден" та "Бротеофін". Опрацьовані методи визначення індивідуальної чутливості пухлин до антибластичних препаратів. Розроблені принципи доопераційної хіміо- та променевої терапії. Значний внесок зроблено ним в поліпшення діагностики та хірургічного лікування краніобазальних пухлин селярної локалізації, у впровадження методів діагностики та лікування судинних та травматичних ушкоджень головного мозку.
 
Автор понад 320 наукових праць, з них 5 монографій, 17 винаходів, 5 патентів та 32 раціоналізаторських пропозиції. Підготував 2 докторів та 17 кандидатів наук.
 
Член Української та Всесвітньої  Асоціацій нейрохірургії.
 
Основні наукові праці: "Ангиографическая диагностика мозгового инсульта" (1975 ); "Ранние проявления нейрохирургических заболеваний" (1984 ); "Деонтология в нейрохирургии" (1990 ); "Лазерная нейрохирургия" (1992 );"Нейрохирургические аспекты геронтологии" (1995 ). 

Похований на Байковому кладовищі.