Масштабне дослідження рухової активності школярів України проведене ДУ «Інституту громадського здоров’я ім О.М. Марзєєва НАМНУ»

943

Науковцями лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інституту громадського здоров’я ім О.М. Марзєєва НАМНУ» протягом останніх трьох років було проведена масштабне дослідження рухової активності школярів України. Частина результатів цього дослідження стали основою для статті «Specific Features of the Ukrainian Urban Adolescents’ Physical Activity: A Cross-Sectional Study» DOI:  10.1155/2020/3404285 . Ця стаття була опублікована у міжнародному журналі Journal of Environmental and Public Health 2020(64) у квітні цього року, викликала інтерес у фахівців і дослідників та вже цитується науковцями (індекс зацікавленості від researchgate 1,5). Рекомендуємо ознайомитися з цим дослідженням. Більше інформації з даної теми а також інші розробки та впровадження фахівців лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інституту громадського здоров’я ім О.М.Марзєєва НАМНУ» можна знайти на сайті Інституту та за посиланням:

http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u03-01-03-02?opendocument або

http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u04-02-04?opendocument