Академія наук вищої освіти оголосила конкурс

1067

До уваги керівників вищих навчальних закладів ІІ-IV рівнів акредитації та науково-дослідних установ, науковців, молодих вчених
ВГО «Академія наук вищої освіти України» проводить щорічний конкурс на кращу монографію, навчальний посібник, підручник, довідкову, художню літературу і наукові праці молодих учених, які отримали визнання серед наукової та освітянської спільноти, видані не менше трьох років тому (роки видання – з 2015 по 2017 рр. включно) та використовуються у навчальному процесі вищих навчальних закладів України. Конкурс оголошено з метою підтримки освітян та науковців, а також молодих учених України. 

Термін подання конкурсних робіт та супровідних документів – до 10 жовтня 2017 року.

Документи та праці надсилати за адресою:

01054, м. Київ, вул. Тургенєвська,11, офіс 1.1.

Загальні вимоги до конкурсних робіт та супровідних документів:

1. Документація і конкурсна робота подаються в одному примірнику.
2. У всіх документах назва конкурсної роботи повинна бути однаковою.
3. На конкурс приймаються:

 • монографії;
 • підручники;
 • навчальні посібники;
 • фахові науково-популярні видання;
 • довідкова література;
 • художня література;
 • праці молодих учених;
 • електронні видання (курси лекцій, методичні вказівки, програми тощо), які доступні у мережі Інтернет.

4. Конкурсні роботи подаються у друкованому вигляді, електронні видання на оптичних дисках (CD/DVD) або флешці.

Супровідні документи:

 1. Лист-подання, в якому вказується точна назва підрозділу (інститут), що подає конкурсну роботу, назва роботи, рік і місце видання, прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи кожного автора (у разі, якщо декілька авторів). Лист підписується керівником підрозділу. Якщо керівник входить до складу авторів, лист підписується його заступником.
 2. Витяг з протоколу засідання вченої ради установи або кафедри, де працює здобувач, щодо рекомендації праці на здобуття премії з вищезазначених номінацій.
 3. Анотація, яка містить коротку характеристику конкурсної роботи та її значення для навчального процесу, наукових досліджень та народного господарства України (обсягом до двох сторінок, підписана авторами).
 4. Довідка про творчий внесок кожного автора конкурсної роботи, підписана кожним автором.
 5. Основні дані про кожного автора (ПІБ, місце роботи, посада, номер телефону, електронна адреса)
 6. Одна рецензія від члена АН ВОУ.