ЗАБОЛОТНИЙ Дмитро Ілліч

7074

Народився 08.11.1947 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 13.09.2010 р. за фахом “хвороби вуха, горла і носа”, доктор медичних наук (1988), професор (1992), заслужений діяч науки і техніки України (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), .директор ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України” (з 1985), завідувач відділом запальних захворювань ЛОР-органів. Віцепрезидент Національної академії медичних наук України (з 2016).


Один з провідних учених в галузі оториноларингології. Основні напрями наукової діяльності пов’язані з проблемами оториноларингології, імунології, алергології, онкології. Ним вперше розроблені принципи місцевого застосування природних і синтетичних імуномодуляторів для профілактики та лікування хворих з алергічними та неспецифічними запальними ураженнями верхніх дихальних шляхів і вуха. Є ініціатором, координатором та одним з провідних авторів розробки та впровадження найпередовішої в світі технології кохлеарної імплантації для реабілітації хворих з глухотою; широкого використання ензимотерапії в оториноларингології, нових підходів до специфічної імунотерапії людей з алергічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів з розробкою та використанням широкого спектру вітчизняних алергенів, нових методів ендоскопічної хірургії на ЛОР-органах та основі черепа, складних краніофаціальних хірургічних втручань у хворих з пухлинами основи черепа та інших.

Автор понад 500 наукових праць, в тому числі 38 монографій, 23 підручників, навчальних посібників та довідників, понад 70 винаходів та патентів. Підготував понад 50 докторів та кандидатів медичних наук.

Головний редактор «Журналу вушних, носових і горлових хвороб», журналу «Ринологія», «Оториноларингология Восточная Европа»; член редакційних колегій та редакційних рад багатьох вітчизняних та закордонних журналів.

Член Президії Вченої медичної ради МОЗ України, Президент федерації громадських медичних об’єднань України, член медичної секції Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України, член Президії Правління Європейської федерації оториноларингологів, Голова ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів», почесний член Товариства оториноларингологів та ринологів Білорусії, Грузії, Італії, Казахстану, Росії та інших; почесний професор Медичного і Фармацевтичного Університету «Ніколає Тестеміцану» (Республіка Молдова), Тернопiльського державного медичного університету iменi I.Я. Горбачeвського та інших. Голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01.

Нагороджений Орденом за заслуги ІІІ ступеню, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Голови м. Києва, Почесними грамотами Президії НАМН України та колегії МОЗ України

Основні наукові праці: “Новоутворення вуха: клініка, діагностика, лікування”(1997 ); “Оториноларингологія”(1999);” Теоретические аспекты генеза и терапии хронического тонзиллита” (1998);” Алергічний риніт. Етіологія, патогенез, специфічна діагностика “(2000); “Хропіння та його лікування” (2004); “Дитяча амбулаторна  оториноларингологія” (2005); „Сенсоневральна приглухуватість”(2007); «Молекулярная патология белка» (2008); «Справочник по онкологии» (2008); «Вушні шуми» (2009); «Оториноларингологія: підручник» (2010); «Папіломатоз гортані та трахеї у дітей» (2010); «Функциональная эндоскопическая ринохирургия» (2010); «Медичний словник оториноларингологічних термінів» (2011); «Юношеская ангиофиброма» (2011); «Хирургическое лечение рака полости носа и околоносовых пазух» (2012); «Гострий та хронічний риніт» (2014); «Органосберегающее лечение рака гортани, ротоглотки, их рецидивов и осложнений» (2014); «Диагностика и хирургическое лечение больных с опухолями фарингопарафарингеальной области» (2014); «Гострий та хронічний ларингіт» (2015); «Алергічний риніт у дітей» (2016).


Служб.: 03680, м. Київ, вул. Зоологічна, 3. ДУ “Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України”. Тел.: (+380) 44 483-22-02, факс: (+380) 44 483-73-68.