ЗАПОРОЖАН Валерій Миколайович

2229

Народився 02.03.1947р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 04.07.2000 р. за спеціальністю “акушерство і гінекологія”, доктор медичних наук (1983), професор (1986). Лауреат державної премії України (1997), заслужений винахідник України (1986), лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України (2001), віце-президент НАМН України (2011 – 2016), ректор Одеського національного медичного університету (з 1994р.), почесний доктор 19 зарубіжних університетів та академій.


Висококваліфікований фахівець, один з провідних вчених в галузі акушерства і гінекології. Основні напрями його наукової діяльності є вивчення цитогенетичних, молекулярних та імунних механізмів онкогенезу, проблеми репродуктивного здоров’я, підвищення ефективності допоміжних репродуктивних технологій; ведення вагітності й пологів високого ризику, в тому числі ВІЛ-інфекції; розробка і вдосконалення мінімально інвазивних органозберігаючих та реконструктивно-пластичних методів лікування, в тому числі з використанням ендоскопічних та інтраскопічних технологій, кріохірургії, лазерної та ультразвукової енергії; розробка і вдосконалення методів регенеративної та генетичної медицини.

В.М. Запорожаном створена одна з перших в країні генетична лабораторія та НДІ молекулярно-генетичної та клітинної медицини, що розширило можливості методів діагностики та лікування соціально-значимих захворювань.

Валерій Запорожан розробив і впровадив в клінічну практику технології лікування за допомогою ендоскопічних, кріохірургічних та лазерних методів. В 1978 р. він очолив перший в Україні Центр з лікування передпухлинних станів в гінекології, у 1989р. заснував перші в країні центри сімейного здоров’я та ендоскопічної та лазерної хірургії. Він є засновником і президентом Української асоціації ендоскопічної, малоінвазивної та лазерної хірургії, президентом асоціації акушерів-гінекологів України, віце-президентом Всесвітньої асоціації лікарів-ендоскопістів, членом президії європейської асоціації акушерів-гінекологів.
Автор більш як 730 наукових праць, в т.ч. 52 монографій, 36 підручників і навчальних посібників та 103 винаходів. Підготував 33 доктори та 75 кандидатів медичних наук.
Член Міжнародної академії ім. Альберта Швейцера, голова проблемної комісії «Акушерство і гінекологія» МОЗ та НАМН України, Європейської спілки гінекологів-онкологів, Американської асоціації гінекологів-лапароскопістів.

Засновник і головний редактор наукових журналів «Досягнення медицини та біології», «Одеський медичний журнал», «Медико-філософського журналу «Інтегративна антропологія», «Клінічна анестезіологія», член редакційних рад ряду національних та іноземних наукових журналів.

Нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ (1997), ІІ (2000) та І (2006) ступенів, багатьма нагородами зарубіжних країн.

Основні наукові праці: «Видеоэндоскопические операции в хирургии и гинекологии» (1999); «Акушерство і гінекологія» (2000, 2005, 2013 – 2014); «Гінекологічна патологія» (2002); «Вич-инфекция и СПИД» (2003, 2004); «Стволовые клетки» (2004); «Акушерська патологія» (2005); «Біоетика» (2005); «Оперативна гінекологія» (2007), «Генетична медицина» (2008), «Ендоскопічна хірургія»(2011); «Уроджені вади розвитку» (2012); «Фактори і механізми саногенезу» (2014); «Воєнно- польова хірургія» (2016).

Служб.: 65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2. Одеський національний медичний університет, тел.: (+380) 48 723-33-24; факс:(+380) 48 723-29-69; Email: rector@onmedu.edu.ua ;  valeriy.zaporozhan@gmail.com .
Особистий сайтhttps://zaporozhan.com

Сайт Одеського національного медичного університету: https://onmedu.edu.ua