ЗОЗУЛЯ Юрій Панасович

2063

(23.12.1927-23.11.2021 рр.), академік Національної академії медичних наук України , обраний  25.03.1994 р. за спеціальністю “нейрохірургія”, член-кореспондент НАН України (1991), академік НАН України (2009), доктор медичних наук (1996), професор (1968), дійсний член Нью-Йоркської академії наук, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996, 2001), лауреат премії ім. О.О. Богомольця (2000), Заслужений діяч науки і техніки (1978), нейрохірург вищої категорії, відмінник охорони здоров’я (1958), віце-президент Національної академії медичних наук України (1993 – 2011), директор Інституту нейрохірургії  ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України (1993 – 2013),  радник директора Інституту нейрохірургії  ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України (з 2013).


Провідний нейрохірург, визначний учений в галузі хірургічної патології центральної нервової системи, відомий організатор науки та педагог.

Основні напрями наукової діяльності: нейроонкологія, вивчення біомолекулярних та генетичних механізмів розвитку пухлин мозку, клінічна патофізіологія мозкового кровообігу, судинна нейрохірургія, проблеми нейротрансплантації, розробка методів хірургічних втручань при різних видах патології головного мозку. Вперше розробив та застосував в нейрохірургії технології лазерної мікрохірургії.

Важливим науковим здобутком Ю.П. Зозулі є: розробки в галузі нейрохірургії, що стосуються проблем патофізіології мозкового кровообігу при пухлинних та судинних захворюваннях головного мозку, розробки найбільш ефективних  методів діагностики  та хірургічного лікування  різних видів патології нервової системи. Юрій Зозуля один із перших започаткував впровадження мікрохірургічної технології в нейрохірургію, що значно збільшило можливості  оперативних втручань у важкодоступних базальних відділах мозку та підвищило їх ефективність. Під його керівництвом розроблено методи хірургічного лікування  менінгітом краніобазальної локалізації, неврином слухового нерву, краніофарингіом, проведені дослідження та розроблені методи реваскуляризації при ішемічних інсультах, розроблені сучасні інформаційні технології та програмні засоби для скринінг-тестування здоров’я населення,створені системи інтегрованої діагностики з застосуванням магнітно-резонансних, рентгенівських та однофотонних емісійних томографічних методів.

Автор 570 наукових робіт, з них 88 закордонних, у тому числі 19 монографій, 25 авторських свідоцтв. Під його керівництвом виконано 31 кандидатська та 20 докторських дисертацій.

Президент Української Асоціації нейрохірургів, член Всесвітньої федерації та Європейської асоціацій нейрохірургічних товариств, член Експертної ради з питань науки та науково-технічної політики при Кабінеті Міністрів України, головний редактор “Українського нейрохірургічного журналу”, член редколегій ряду провідних наукових журналів, член Вищої експертної ради Міністерства освіти і науки, член координаційної ради з напрямку “Новітні біотехнології, методи діагностики та лікування захворювань” при Міністерстві освіти і науки, Голова наукової ради з клінічної медицини НАМН України.

Нагороджений  орденами “За заслуги ІІІ ступеня”, “Знак почета”, Почесною Грамотою Верховної Ради України та ін., а також 5 медалями.

Основні наукові праці: “Туберкуломи головного мозку” (1959); “Мозковий кровообіг при пухлинах півкуль головного мозку” (1972); “Метастатичні пухлини головного мозку” (1977); “Оперативні втручання при захворюваннях головного мозку” (1986); “Атлас операцій на головному мозку” (1986); “Краніоорбітальні пухлини” (1988); “Судинна нейрохірургія” (1990); “Лазерна нейрохірургія” (1992); “Свободно-радикальное окисление и антиоксидантная защита при патологии головного мозга” (2000); “Спинальные сосудистые опухоли и мальформации” (2000); “Нейрогенная дифференцировка стволовых клеток” (2005); “Хирургическое лечение нейрокомпрессионных поясничных болевых синдромов” (2006 ); „Глиомы головного мозга” (2007); “Опухоли спинного мозга и позвоночника” (2010).